Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home

Gemeente Ukkel

 • Verdeling van mondmaskers aan de gang

  De gemeente Ukkel verdeelt momenteel beschermingsmaskers aan al haar inwoners van 12 jaar en ouder.

  Aangezien de maskers in de brievenbus gestoken worden, gelieve ervoor te zorgen dat de naam van het gezinshoofd op de bus vermeld staat.

  Lees verder…

   

 • Slechtvalken observeren

  Waarom maken we van deze periode van afzondering geen gebruik om het leven van een gezin slechtvalken te volgen?

  Om het gezin in de klokkentoren van de Sint-Jobskerk te streamen

 • abeilles

  Bijen... Help ons de "dorpen" te lokaliseren!

  Wilde bijen leven in holle stammen, bermen en … tussen de tegels van het trottoir!

  Om ze te beschermen wil Leefmilieu Brussel de nesten in de Brusselse trottoirs in kaart brengen.

  Lees verder …

 • Werken Alsembergsesteenweg

  Het verdict van de burgerraadpleging over de uitbreiding van de gelijkvloerse inrichting van de Alsembergsesteenweg is gekend!

  De buurtbewoners kiezen met een overweldigende meerderheid voor deze optie.

  Lees verder…

Afbouw van de lockdown: de maatregelen in Ukkel

Coronavirus: verlenging van de maatregelen in Ukkel

Het college van burgemeester en schepenen heeft een reeks maatregelen getroffen in het kader van het afbouwplan dat ingevoerd werd door de federale overheid.

Lees verder...

Toegang tot de gemeentediensten

Coronavirus: toegang tot de gemeentediensten

Uw gemeentebestuur werkt met gesloten kantoren tot nader order. In geval van noodzaak wordt u enkel op afspraak ontvangen.

Lees verder...

De Wolvendael van mei online beschikbaar

Coronavirus: de Wolvendael van mei online beschikbaar

Om gezondheidsredenen ingevolge de pandemie van het coronavirus krijgt u in de maand mei uitzonderlijk geen Wolvendaelmagazine in uw brievenbus.

Lees de editie van mei...

19 straten worden tijdelijk zone 20

Coronavirus: 19 straten worden tijdelijk zone 20

Dankzij de invoering van woonerven kunnen de buurtbewoners, klanten van de handelszaken, scholieren, … op straat lopen en de social distancing behouden.

Lees verder...

Parkeren in de gereglementeerde zones

Coronavirus: parkeren in de gereglementeerde zones

Vanaf maandag 18 mei hervatten de parkeercontroles in alle gereglementeerde zones op het Ukkelse grondgebied.

Lees verder...

Tips voor het heropenen van de winkels

Coronavirus: tips voor het heropenen van de winkels

De FOD Economie stelt handelaars en zelfstandigen een gids met tips en diverse hulpmiddelen ter beschikking om hen te helpen hun activiteiten te hervatten in veilige omstandigheden om een nieuwe golf van besmettingen met Covid-19 te voorkomen.

Lees verder...

Coronavirus: terug naar normaal voor de dienstverlening van Net Brussel

Coronavirus: terug naar normaal voor de dienstverlening van Net Brussel

Vanaf maandag 11 mei moeten alle zakken (witte, blauwe, gele, oranje en groene zakken) opnieuw op de gebruikelijke ophaaldagen en –uren buitengezet worden.

Lees verder...

Coronavirus: beschermingsmaskers

Coronavirus: beschermingsmaskers

Er rijzen veel vragen over het dragen van een beschermingsmasker. Een stand van zaken.

Lees verder...

Coronavirus: hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Coronavirus: hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Dit jaar zal de hulp bij het invullen van de aangiften enkel via telefonische afspraak verlopen. Bel hiervoor het nummer op de envelop van uw aangifte.

Lees verder...

Coronavirus: antwoorden op uw vragen

Coronavirus: antwoorden op uw vragen

Alle antwoorden op uw vragen over de maatregelen die op 18 maart getroffen werden door de federale regering om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lees verder...

Coronavirus: laat uw dieren niet in de steek!

Coronavirus: laat uw dieren niet in de steek!

Covid-19 is een menselijk virus. Het risico op overdracht van Covid-19 van mens op dier is te verwaarlozen.

Lees verder...

De kleuren van de solidariteit

De kleuren van de solidariteit

Kleurplaten van kinderen, zodat voorbijgangers die geen internet hebben of het niet gebruiken op de hoogte zijn van de nuttige telefoonnummers om hulp te krijgen.

Lees verder...

Coronavirus: bijstand aan alleenstaanden en kwetsbaren

Coronavirus: bijstand aan alleenstaanden en kwetsbaren

De gemeente versterkt haar sociale voorzieningen om de begeleiding van alleenstaanden en kwetsbaren te verzekeren die zwaar getroffen zijn door de crisis en die niet kunnen rekenen op externe hulp.

Lees verder...

Coronavirus: een luchtje scheppen in de Ukkelse groene ruimten

Coronavirus: een luchtje scheppen in de Ukkelse groene ruimten

Ontdek alle groene ruimten in Ukkel om in alle veiligheid een frisse neus te halen.

Lees verder...

Coronavirus: Coronovida1180, beroep op uw artistiek talent

Coronavirus: Coronovida1180, beroep op uw artistiek talent

Afzondering betekent niet dat er geen creativiteit meer is, integendeel! Biedt de huidige toestand u inspiratie? Neem uw penseel, pen, potlood of fototoestel bij de hand en toon ons uw talenten.

Lees verder...

Coronavirus: oplossing voor de opvang van uw dier

Coronavirus: oplossing voor de opvang van uw dier

Bent u ziek en alleenstaand, in het ziekenhuis opgenomen, dakloos of kunt u uw huisdier niet uitlaten? Een burgergroepering helpt u bijstand te vinden voor uw gezelschapsdier.

Lees verder...

Coronavirus: een huisarts nodig? Bel 1710

Coronavirus: een huisarts nodig? Bel 1710

1710 is het telefoonnummer voor Brusselaars die geen huisarts hebben en medisch advies wensen over hun gezondheidstoestand.

Lees verder...

Coronavirus: telefonische permanentie in het gemeentelijk Gezondheidscentrum

Coronavirus: telefonische permanentie in het gemeentelijk Gezondheidscentrum

Pediatrisch en sociaal verpleegkundigen en een psycholoog verzorgen een telefonische permanentie om u te helpen in geval van moeilijkheden, angst, vragen, …

Lees verder...

Coronavirus: "Een tekening voor jou" om onze ouderen te plezieren

Coronavirus: 'Een tekening voor jou' om onze ouderen te plezieren

De dienst Cultuur lanceert het project "Een tekening voor jou", waarbij kinderen een of meerdere tekeningen maken voor de bewoners van onze 21 rusthuizen.

Lees verder...

Coronavirus: intrafamiliaal geweld

Coronavirus: intrafamiliaal geweld

Bent u het slachtoffer van partnergeweld of familiaal geweld? Vluchten is niet verboden! Bel voor een luisterend oor het nummer 1712.

Lees verder...

Coronavirus: Ukkel sluit zich aan bij het solidariteitsplatform 'Brussels helps'

Coronavirus: Ukkel sluit zich aan bij het solidariteitsplatform 'Brussels helps'

Het gewestelijk solidariteitsnetwerk "Brussels helps" werd opgericht om hulpbehoevenden in contact te brengen met anderen die hen hulp willen bieden.

Lees verder...

Coronavirus: bijstand aan handelaars en bedrijven

Coronavirus: bijstand aan handelaars en bedrijven

De dienst Economie & Handel van de gemeente neemt solidariteitsmaatregelen om de handelaars en bedrijven te helpen deze nooit eerder geziene crisis het hoofd te bieden.

Lees verder...

 

Document acties