Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Subsidies voor senioren

Elk jaar kent de gemeente subsidies toe aan een aantal verenigingen die in Ukkel gevestigd zijn of zich op een Ukkels publiek richten. Het Schepenkantoor voor Senioren kent subsidies toe aan verenigingen en clubs voor dederde leeftijd die actief of aanwezig zijn in de gemeente.

Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Gesubsidieerde verenigingen

De volgende verenigingen werden in 2020 gesteund voor een totaalbedrag van € 4.300:

  • CECO Home Sharing
  • Club de la Joie
  • Club 36
  • Lotus
  • RPUC

In 2020 werd ook een uitzonderlijke subsidie toegekend aan de vzw Warned (We Are Retired Not ExpireD).

Senioren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (enkel telefonisch)

Telefoon
02/605.15.50

E-mail
senioren@ukkel.brussels

In de praktijk

De Dienst Senioren doet een beroep op de verenigingen om subsidies aan te vragen, gewoonlijk bij het begin van het derde trimester van het jaar.

Contacteer voor meer informatie over subsidies voor senioren  de Dienst Senioren.