""

Algemene Zaken

De dienst Algemene Zaken behandelt diverse aanvragen voor de bezetting van de openbare weg en/of aanvragen die onderworpen zijn aan de voorafgaande toelating van de burgemeester.

De betrokken activiteiten

Elke aanvraag moet samen met het ingevulde formulier (wanneer dit beschikbaar is) minstens 15 werkdagen voor de begindatum gericht worden aan het kabinet van de burgemeester

  • ofwel per e-mail  burgemeester@ukkel.brussels;
  • ofwel met de post Kabinet van de burgemeester - Dienst Algemene Zaken -  Stallestraat 77- 1180 Ukkel.

Aandachtspunten

  • Sommige aanvragen vereisen een onderzoek van de Politiediensten en/of adviezen en/of de ingreep van andere diensten. Dit beïnvloedt de behandelingstermijn van uw dossier. Houd hiermee bijgevolg rekening.
  • De dienst Algemene Zaken levert eveneens het toelatingsbewijs voor particuliere slachting af.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels