Compensatiepremie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens – premie

De gemeente kent een premie toe als compensatie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende opheffing voor Ukkelaars met een bescheiden inkomen, eigenaars van één enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten.

Wie kan de premie krijgen?
 • Voor Ukkelaars, eigenaars van een enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten en met een bescheiden inkomen:

Inkomensgrens:
Voor een alleenstaande: € 78.136,88
Voor een gezin met 1 inkomen: € 97.008,18
Voor een gezin met 2 of meer inkomens: € 110.487,88

Verhogingen
€ 5.824,34 per kind ten laste
€ 11.648,71 per gehandicapte meerderjarige
NB: een gehandicapt kind = 2 kinderen ten laste

  Bedrag van de premie
  Procedure
  1. Stel een dossier samen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier van de premie en de bewijsstukken;

   Voor de eigenaar die zijn goed bezet:

   • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de onroerende voorheffing (dienstjaar 2023);
   • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de personenbelasting (dienstjaar 2022 - inkomsten 2021);
  2. Stuur de vraag tot toekenning van de premie samen met de bewijsstukken op binnen 9 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet kohieruittreksel met betrekking tot de onroerende voorheffing van het/de onroerend(e) goed(eren) waarvoor de premie aangevraagd wordt;
  3. De premieaanvraag moet per brief opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen (Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).
  Documenten downloaden
  Contactpunt

  Belastingen

  Adres
  Stallestraat 77
  Open voor het publiek enkel op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur

  E-mail
  belastingen@ukkel.brussels