Opgelet

Om redenen buiten onze wil wordt de lezing over de uitdagingen van de informatie en het beroep van journalist, die op vrijdag 8 december om 14.30 uur gepland stond in het Cultureel Centrum van Ukkel, afgelast. Bedankt voor je begrip.

OCMW van Ukkel

Het OCMW van Ukkel is belast met het verlenen van sociale bijstand aan elke inwoner van de gemeente die hierom vraagt en aan de vereiste voorwaarden voldoet. Het verifiëren van de voorwaarden vereist een onderzoek van de inkomsten.

De soorten bijstand van het OCMW

De bijstand kan verschillende vormen aannemen:

  • financiële bijstand, medische bijstand;
  • voorschot op alimentatie;
  • psychologische bijstand;
  • crisisopvang;
  • ...

OCMW Ukkel

Adres
Alsembergsesteenweg 860

Telefoon
02/370.75.11

E-mail
info@cpasuccle.be

Vaak gestelde vragen

De gemeente oefent een budgettaire en boekhoudkundige controle uit op het OCMW en staat borg voor zijn tekort. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de budgettaire en boekhoudkundige controle van het OCMW waarop het toezicht uitoefent.

In Ukkel wordt het toezicht uitgeoefend door de schepen van Sociale Actie.