OCMW van Ukkel
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

OCMW van Ukkel

Het OCMW van Ukkel is belast met het verlenen van sociale bijstand aan elke inwoner van de gemeente die hierom vraagt en aan de vereiste voorwaarden voldoet. Het verifiëren van de voorwaarden vereist een onderzoek van de inkomsten.

De soorten bijstand van het OCMW

De bijstand kan verschillende vormen aannemen:

  • financiële bijstand, medische bijstand;
  • voorschot op alimentatie;
  • psychologische bijstand;
  • crisisopvang;
  • ...
Sociale Actie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.12.01

E-mail
socialeactie@ukkel.brussels

Vaak gestelde vragen

De gemeente oefent een budgettaire en boekhoudkundige controle uit op het OCMW en staat borg voor zijn tekort. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de budgettaire en boekhoudkundige controle van het OCMW waarop het toezicht uitoefent.

In Ukkel wordt het toezicht uitgeoefend door de schepen van Sociale Actie.