Projecten en werken in uitvoering

De Groendienst staat in voor het dagelijks milieubeheer in Ukkel. De dienst behartigt ook projecten op lange termijn. 

Restauratie van het Raspailpark

Het Raspailpark tussen de Stallestraat en de Victor Gambierstraat in Ukkel ligt er verwilderd bij sinds de sluiting in 2009, en zal worden gerestaureerd.

De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de volledige restauratie van het park werd in december 2020 ingediend bij de regionale diensten. Vervolgens zullen er werken moeten worden uitgevoerd.

De definitieve heropening is nog niet gepland.

De restauratie van de Crabbegatweg

De Crabbegatweg is beschermd landschap omwille van zijn historische waarde. Dit is een mooi voorbeeld van een holle weg die in de middeleeuwen is ontstaan.

Voor het behoud ervan waren er enkele werkzaamheden nodig:

  • afwatering van de weg om erosie tegen te gaan;
  • restauratie van de bestrating om wandelpaden te verbeteren;
  • stabilisatie van hellingen (via fascines en beplanting).

De werkzaamheden die onderaan het Crabbegat van start zijn gegaan, zouden eind 2021 moeten voltooid zijn.

Tijdens de werken zullen bepaalde zones tijdelijk ontoegankelijk zijn voor de voetgangers, maar alles wordt in het werk gesteld om de overlast te beperken.