Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Lokaal Cultuurbeleid

Zoals alle Brusselse gemeenten heeft de gemeente Ukkel een "Lokaal Cultuurbeleid” . Het lokaal cultuurbeleid is in de eerste plaats een netwerk van partners die een aantal acties en een manier van werken zullen invoeren om tegemoet te komen aan bepaalde behoeften die op het gemeentelijk grondgebied zijn vastgesteld. 

Het Lokaal Cultuurbeleid wordt gesubsidieerd door Nederlandstalige Brusselse instanties (VGC) en richt zich tot de Nederlandstaligen maar ook tot alle Ukkelaars om een warme en levendige gemeente te creëren waar iedereen meetelt. 

Het Lokaal Cultuurbeleid telt 3 structurele partners:

  1. De Dienst Cultuur;
  2.  Het Huys;
  3.  De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

Deze partners ontvangen projectsubsidies van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) om projecten uit te voeren die gunstig zijn voor:

  • de sociale cohesie;
  • de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen;
  • de culturele vorming en dit verover alle grenzen heen, of die nu taalkundig, economisch of geografisch zijn.

Uitdagingen van het Lokaal Cultuurbeleid

De grote uitdagingen die het Lokaal Cultuurbeleid wenst aan te gaan voor Ukkel zijn de volgende:

  1. Uitdaging 1: onze culturele plaatsen moeten plaatsen zijn van vertrouwen, ontmoeting en emancipatie.
  2. Uitdaging 2: in de openbare ruimte moet cultuur de bewoners de gelegenheid bieden om met elkaar in contact te komen en elkaar te ontmoeten.
  3. Uitdaging 3: de slagkracht van de partners moet worden versterkt door meervoudige samenwerkingen.
  4. Uitdaging 4: alle inwoners van Ukkel moeten zich gelijk behandeld voelen en vrij hun mening kunnen uiten.

Contact

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels