Sensibiliseringscampagnes en inzamelingen

Voor elke bewustmakingscampagne en/of inzameling van speelgoed, niet-bederfelijke levensmiddelen … op de openbare weg georganiseerd door ngo's en serviceclubs moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op:

  • • De aanwezigheid van teams op het Ukkelse grondgebied om voorbijgangers te informeren over de activiteiten van de organisatie;
  • • De werving van donateursleden;
  • • Eenmalige inzamelingen van voorwerpen of andere zaken in verband met humanitaire hulpacties, ontwikkelingshulp ...
  •  …

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur de aanvraag op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels