Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Sinds de oprichting van de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap in december 2013 werd er een dialoog gecreëerd met het gemeentebestuur zodat mensen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen meer erkenning krijgen en kunnen bijdragen tot het leven binnen de gemeente.
Het reglement voorziet dat de raad bij het begin van de legislatuur wordt vernieuwd. De leden worden benoemd door de gemeenteraad op voorstel van het college.

De missie van de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen bestaat erin om:

  • advies te geven over alle vragen van gemeentelijk belang die worden voorgelegd door de gemeenteraad en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de planning, de uitvoering, de opvolging, de evaluatie van elke politieke en maatschappelijke beleidsmaatregel waarbij wordt gestreefd naar gelijkheid en inclusie voor personen met een handicap.
  • het informatiepunt te zijn, een plek van bezinning en debat over alle vragen van gemeentelijk belang die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met personen met een handicap op het gemeentelijk grondgebied;
  • zijn leden de mogelijkheid te bieden om aan de gemeentelijke instanties alle initiatieven voor te stellen met het oog op de bezorgdheden van de burgers, de inwoners van de gemeente met een handicap, teneinde hun autonomie en levenskwaliteit te verbeteren.

Voor meer informatie

 Reglement van de GAPH

Handicap en verlies van autonomie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Telefoon
02/605.22.82

E-mail
handicap@ukkel.brussels

In de praktijk

Wie kan lid worden? Vertegenwoordigers van verenigingen die ijveren voor de aanmoediging en de verdediging van de belangen van mensen met een handicap, en mensen met een handicap zelf.

Waar?

Dienst voor Personen met een Handicap

  •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Contact