HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Nuttige nummers

Noodhulp, ondersteuning, een luisterend oor, sociale hulp, bemiddeling, PMS, jobs, gezinsplanning, jeugdhuizen, Atout Projet, ... Raadpleeg onze lijst met instanties die hulp en advies kunnen bieden aan jongeren in alle situaties. 

Bestuur van de Dienst Jeugd

 • Schepen: Valentine Delwart  
  •  Beeckmanstraat 87 (tweede verdieping) - 1180 Ukkel
 • Verantwoordelijke: Patricia Rubio  
  Activiteitenbeheer van de vzw, subsidies, projectoproepen, ondersteuning van uw persoonlijke projecten/initiatieven, opleidingen, vrijwilligerscontracten.
 • Grégoire Bosmans  
  Activiteitenjeugdbewegingen (verzending van materiaal, initiatie eerste hulp), Facebook, internetsite, schrijven van artikels voor Wolvendael, contact met artiesten.
 • Julie Delhaye 
  ActiviteitenZaal 1180 (Beheer), Instagram, activiteiten organiseren.

Ukkelse Dienst voor de Jeugd vzw: Directiecomité

 • Voorzitster: Mevrouw Aurélie CZEKALSKI 
 • Afgevaardigd bestuurder: De heer Yannick FRANCHIMONT 

 De leden van de raad-vzw (in het Frans)
 Jaarverslag 2020 (in het Frans)


Noodnummers – Gratis

 Raadpleeg de pagina Noodhulp

Jeugdpolitie

Mevrouw Renée Toussaint - Eerste hoofdinspecteur specialisatie Jeugd en Diensthoofd - Dienst Jeugd:

103 Écoute-Enfants 

Écoute-Enfants is een dienst die telefonisch (nummer 103) vragen beantwoordt van kinderen, adolescenten, maar ook van iedereen die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of eventueel anderen als er een kind bij betrokken is.

Het nummer 103 dat gratis bereikbaar is van 10.00 u. tot 24.00 u. is er voor alle kinderen en adolescenten die op een bepaald moment tijdens de dag of 's avonds de behoefte voelen om te praten, om iemand in vertrouwen te nemen omdat ze zich niet goed voelen, moeilijke dingen meemaken, geïsoleerd zijn, zich in gevaar voelen, ...

De anonimiteit van de persoon die de dienst "Écoute-Enfants" belt is absoluut gegarandeerd.

Hallo? Welzijnswerk - COVID-19  

Sinds het begin van de COVID-19-crisis is in Brussel door de associatieve sociale sector en de Federatie van Maatschappelijke Diensten een gratis en anoniem nummer voorzien om te reageren op sociale noodgevallen.


Verenigingen en partners

Preventiedienst - vzw "Le Pas"

Schoolbemiddeling

Buitenschoolse activiteiten

Accueil Temps Libre - Buitenschools

Handicontact

Zomerspeelplaatsen

PMS


JOB 

Jeugdherberg "L’Antirides"

Dynamo AMO

 •  Sterstraat 22  - 1180 Ukkel
 •   0473/86.83.06 - 0471/21.88.69 (Van dinsdag tot zaterdag en van maandag tot vrijdag, tijdens de schoolvakanties.) 
 •  dynamoamo@gmail.com
 •  Website van Dynamo (in het Frans)

Infor Jeunes

Bel Air Ukkel (Gezondheid)

Gezinsplanning


Atout Projet

"Atout Projet” is een Brussels netwerk gericht op de jeugd en zijn troeven, op initiatief van de schepenen van Jeugd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

De vereniging heeft een netwerk van straatanimatoren opgericht wiens taak erin bestaat jongeren met sociale integratieproblemen te ontmoeten en te begeleiden om hun vrije tijd positief in te vullen en hun persoonlijk leven zo goed mogelijk in eigen handen te nemen.

Twee animatoren zijn gedetacheerd bij de vzw "Le Pas".

 Website van Atoutprojet.be(in het Frans)


Als u geen contactpersoon voor uw situatie hebt gevonden, neem dan contact op met de Dienst Jeugd:

Als u echter geen contactpersoon hebt gevonden voor uw situatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Dienst Jeugd:

Jeugd

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.15.10

E-mail
jeugd@ukkel.brussels