HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Oproepen tot Culturele projecten

Elk jaar lanceert de gemeente een oproep tot projecten ter ondersteuning van de Ukkelse kunstenaars en burgers die culturele activiteiten willen organiseren. 

De Ukkelse culturele actoren die in 2023 ondersteund worden

De oproepen tot culturele projecten zijn bestemd voor verenigingen waarvan:

 • het hoofddoel verband houdt met cultuur en/of sociale cohesie;
 • de maatschappelijke zetel is gevestigd op het grondgebied van de gemeente Ukkel;
 • of, meer dan 50 % van de hoofdactiviteiten van de vereniging worden uitgeoefend op het grondgebied van de gemeente Ukkel.

Met «verenigingen» bedoelen we: 

 • vzw;
 • feitelijke verenigingen;  
 • stichtingen;
 • ivzw;
 • coöperaties of vereniging met sociaal oogmerk. 

Doelstellingen van de oproep tot projecten

Een van de doelstellingen van de oproepen tot projecten is het aanmoedigen van nieuwe projecten en het aantrekken van steeds meer mensen. Meer specifiek wil deze oproep tot projecten bijdragen tot :

 • de dynamiek en het versterken van de Ukkelse culturele actoren;
 • het versterken van de interacties tussen de culturele actoren en de Ukkelse professionele kunstenaars;
 • het versterken van de interacties tussen de culturele actoren en de bewoners van de gemeente;
 • een betere verspreiding van cultuur en culturele acties over het gehele grondgebied van de gemeente Ukkel;
 • een sterkere aanwezigheid van cultuur binnen de openbare ruimte van de gemeente Ukkel;
 • de ontwikkeling van kennis over cultuur en kunstbeleving bij de Ukkelaars, meer bepaald bij jongeren onder de 25 jaar en bij die bevolkingsgroepen die minder toegang hebben tot cultuur. 

Elk project moet een zo objectief mogelijke evaluatie kunnen geven van de impact van de acties van het culturele project op het Ukkelse grondgebied. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt € 2500. Kandidaturen kunnen tot 1 oktober 2024 ('s middags) ingediend worden via  het formulier projectoproep Cultuur 2024. Het behoorlijk ingevulde formulier moet per mail opgestuurd worden naar  cultuur@ukkel.brussels. Je kan je kandidaat stellen voor een werkingssubsidie en voor een subsidie in het kader van de projectoproep Cultuur.

 Download het reglement projectoproep Cultuur 2024
 Download het formulier projectoproep Cultuur 2024
 Download het reglement projectoproep Cultuur 2024
 Download het formulier projectoproep Cultuur 2024

De Ukkelse culturele actoren die in 2023 ondersteund worden

Concerten, bezoeken, voorstellingen, culturele bemiddeling ... 17 projecten krijgen in 2023 een bedrag van € 16.350 toegewezen. Deze projecten zullen ertoe bijdragen dat cultuur het hele jaar door tot leven komt in de gemeente.

De ondersteunde Ukkelse culturele actoren: Youplaboum, Jazz4You, le Collectif Fabula, la Compagnie What’s Up, Coupé Décalé, Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre, Pensarosa, Projection Room, Explore Brussels, ARAU, Artonov, Pizzicato, vzw Le pas, L’ensemble orchestral européen, Hurlevent, Soprane en Festival Ecritures.

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels