Straathoekwerk(st)ers

De taak van de cel straathoekwerk(st)ers bestaat erin om de sociale integratie van elke persoon in moeilijkheden te bevorderen of op vraag aanwezig te zijn in de Ukkelse openbare ruimte.

Ze zijn eerstelijnscontactpersonen en begeleiden de Ukkelaars bij het realiseren van hun verzoeken, door hen de nodige middelen ter beschikking te stellen. Die verzoeken kunnen leiden tot individuele of collectieve projecten. Ze sturen de mensen door naar de gepaste diensten van de gemeente en het gewest.

Acties van de straathoekwerk(st)ers

Via die verzoeken zijn er verschillende zaken gerealiseerd, zoals:

  • bijdrage aan de sociale cohesie door het coördineren van activiteiten waarbij de Ukkelaars betrokken zijn en door hen aan te moedigen om deel te nemen aan het leven in de gemeente;
  • aandacht voor de noden van de Ukkelaars en de evolutie van de sociale dynamieken op het Ukkelse grondgebied;
  • opvolging van particuliere individuele projecten;
  • aanpak van het daklozenprobleem in Ukkel, onder andere via eerstelijnsinterventie;
  • oprichting van partnerschappen en deelname aan netwerken met verschillende sociale en institutionele actoren;
  • aanwezigheid bij gemeentelijke evenementen en aanmoediging van burgerparticipatie.

Voor wie?

De straathoekwerk(st)ers staan ten dienste van elke burger en hun werkveld beperkt zich niet tot de hierboven vermelde acties. Ze werken samen met tal van verenigings- en publieke actoren.

 Contacten

  opvoeders@ukkel.brussels

Preventie

STRAATHOEKWERK(ST)ERS

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoon
0496/26.14.97
02/605.12.36

E-mail
opvoeders@ukkel.brussels