Ongezonde huisvesting

Geschillen tussen eigenaars en huurders betreffende de eventuele ongeschiktheid van woningen vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht.

Indien een huurder problemen ondervindt met fundamentele zaken zoals veiligheid, gezondheid of de uitrusting van de woning, kan hij een klacht indienen bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI).

Indien nodig kan de dienst Sociale Actie van de gemeente tussenbeide komen voor dit probleem. Neem in noodgevallen contact op met de DBDMH of met de politie.

Vrederechter van Ukkel

  •  Sint-Pietersvoorplein 26 - 1180 Brussel
  •  02/344.42.93

Dienst Sociale Actie

  •  Victor Gambierstraat 21 - 1180 Brussel
  •  02/348.66.61

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Huisvesting