Banner van de pagina Ongezonde huisvesting
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Ongezonde huisvesting

Geschillen tussen eigenaars en huurders betreffende de eventuele ongeschiktheid van woningen vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht.

Indien een huurder problemen ondervindt met fundamentele zaken zoals veiligheid, gezondheid of de uitrusting van de woning, kan hij een klacht indienen bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI).

Indien nodig of voor dringende zaken kunt u een tussenkomst vragen van de dienst Sociale Actie van de gemeente.

Vrederechter van Ukkel

  •  Sint-Pietersvoorplein 26 - 1180 Brussel
  •  02/344.42.93

Dienst Sociale Actie

  •  Victor Gambierstraat 21 - 1180 Brussel
  •  02/348.66.61

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Afbeelding
Be Brussels logo
Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels