HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Sluikstorten en overlast

De netheid van de gemeente wordt ondersteund door onze lokale reglementering. Om de volksgezondheid te garanderen worden overlast en sluikstorten in Ukkel streng bestraft met processen-verbaal en boetes tot 350 euro.

Overlast, sluikstorten en het beschadigen van gemeentelijke (en private) infrastructuren

Er zijn heel wat mogelijkheden om onze straten te verfraaien. Er zijn er jammer genoeg ook heel wat om onze straten lelijker te maken. Het is aan ieder van ons om actie te ondernemen om de netheid en de schoonheid van ons gezamenlijk patrimonium te behouden.

De gemeente Ukkel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen alles in het werk om vuil en sluikstorten te weren op openbare plaatsen. Deze dienst kan voorzien in sancties als de verantwoordelijken voor de delicten (meerderjarigen en minderjarigen) op heterdaad worden betrapt, of als hun daden retroactief aan hen kunnen worden toegeschreven op basis van erkende bewijzen.

Deze delicten zijn:

  • sluikstorten of niet correct omgaan met afval (bouwafval, vuilnis dat wordt buiten gezet buiten de ophaaluren, papier en karton van verpakkingen, reclamefolders, visitekaartjes, peuken, grofvuil …);
  • daden die getuigen van gebrek aan burgerzin (ongepaste affichering, tags, graffiti, niet onderhouden voetpaden, vervuiling door honden …).

 

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Goed om te weten

Sluikstorten, ongepaste graffiti, sigarettenpeuken of papiertjes op de grond, … de boetes voor vaststellingen van onburgerlijk gedrag kunnen oplopen tot € 350!