HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Burgerraadplegingen

De gemeente Ukkel raadpleegt regelmatig haar burgers om hun mening en suggesties te verzamelen over projecten die hen rechtstreeks aanbelangen: heraanleg van de openbare ruimte, klimaat, benaming van nieuwe wegen enz.

Peiling herinrichting van het Sint-Jobsplein

Om het Sint-Jobsplein te ontwikkelen op een manier die aan ieders verwachtingen voldoet, heeft de gemeente Ukkel een proces van herinrichting van deze grote openbare ruimte opgestart. Daartoe werd in februari 2022 een eerste workshop gehouden om het kader van het project voor te stellen, een gemeenschappelijke diagnose op te stellen en de behoeften te identificeren. Een tweede workshop, in april 2023, bood de gemeente en Arter Architecten, het bureau dat verantwoordelijk is voor het project, de gelegenheid om de voortgang van het project te evalueren, de verschillende mogelijke scenario's die uit de eerste workshop naar voren kwamen te presenteren en feedback van alle deelnemers te verzamelen.

Deze raadpleging over de verschillende scenario's loopt online tot 31 juli 2023, en we horen graag wat u ervan vindt!

 Ga naar de online peiling
 Download het scenario 1
 Download het scenario 2
 Download het scenario 3

Heraanleg van de oude tennisbaan in het Montjoiepark

De gemeente Ukkel wil het voormalige tennisterrein aan de ingang van het Montjoiepark heraanleggen. Dit terrein, dat al enkele jaren niet meer gebruikt wordt, wil een gedeelde ruimte voor de inwoners worden. De gemeente wil rekening houden met de mening en de wensen van de wijk en de gebruikers van het park. Daarom krijg je de kans om actief mee te werken aan dit project.

Hiervoor werden de buurtbewoners en gebruikers uitgenodigd om voor woensdag 20 maart 2024 een enquête in te vullen.

De samenvatting van de bijdragen wordt voorgesteld op dinsdag 2 april om 19.30 uur in school Longchamp ( Edith Cavellstraat 29). De Groendienst stelt dan de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van het terrein voor. Tijdens een workshop kunnen de deelnemers nog concreter nadenken over de projecten voor dit terrein.

Inschrijven voor de avond op 2 april gewenst via  burgerinspraak@ukkel.brussels of via  02/605.11.95.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels