HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Algemene reglementering

Er leven heel wat kleine en grote wilde dieren op het grondgebied van Ukkel: in de parken, de groenzones, op begraafplaatsen en op straat. Om vreedzaam samen te kunnen leven, bepaalt het gemeentereglement de verboden en toegestane interacties. Het belangrijkste verbod is het voederen van wilde dieren.

Het verbod op het voederen van wilde dieren

Restjes brood bijhouden en naar 'de eendjes' brengen is een reflex die heel normaal lijkt. Die kilo's voeding die elke dag tijdens de zomer en de winter gebracht worden, hebben echter een impact op de dieren en op het leefmilieu (op het water van de vijvers bijvoorbeeld). De aanwezigheid van eenden in een vijver is op zich niet representatief voor een goed evenwicht van het ecosysteem of voor biologische rijkdom.

Er zijn ook heel wat personen die denken dat ze vossen helpen door ze voedsel aan te bieden, maar dat klopt niet! Het is volgens de wet verboden om wilde dieren te voederen in openbare ruimtes en op openbare plaatsen (waaronder parken en groene gebieden).

Algemeen Politiereglement

'Sectie 9. Strijd tegen schadelijke en/of gevaarlijke dieren
Artikel 35.
§1. Behoudens toelating van de bevoegde overheid, en met uitzondering van voedsel bestemd voor andere vogels dan duiven bij vriesweer, is het verboden om elke materie bestemd voor het voeden van dieren, waaronder katten, honden, eenden, vissen, duiven en ganzen, achter te laten, neer te leggen, op te hangen of weg te werpen op de openbare ruimte, met inbegrip van bekkens en vijvers.
§2. Hetzelfde verbod is van toepassing op privéwegen, binnenplaatsen of andere delen van een gebouw, wanneer deze praktijk:

  • de buurt kan hinderen of de openbare reinheid, gezondheid en veiligheid in het gedrang kan brengen;
  • insecten, knaagdieren en duiven kan aantrekken;
  • schade kan berokkenen aan het erfgoed en de bestaande gebouwen  Raadpleeg het volledige Algemeen Politiereglement.

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Goed om te weten

Een kunstmatige toevoer van voedsel heeft vooral voordelen voor de alledaagse opportunistische soorten in de stad, die de andere soorten verjagen, wat leidt tot een onstabiel evenwicht in de populaties van wilde dieren.

In de praktijk

Het verandert de gewoonten van de dieren

De vogels in onze tuinen brengen in de lente veel tijd en energie door om een territorium in te nemen en te beschermen dat groot genoeg is voor een koppel en zijn jongen. Een kunstmatige voedselbron is voor hen een ecologische valstrik waardoor ze gewend geraken aan het gemak van deze bron en er afhankelijk van worden. Ze worden 'lui' en omdat ze niet langer in staat zijn om zelf naar hun voedsel te zoeken, zullen ze in de buurt van deze voedselbron blijven (of ernaar terugkeren). Normaal gezien zijn deze dieren heel goed in staat om hun eigen voedsel te vinden, u bewijst hen er dus geen dienst mee door ze te voederen.

Bepaalde soorten talrijker laten worden ten nadele van andere

Door de kunstmatige aanbreng van voedsel worden de meest alledaagse en opportunistische stadssoorten sterker: duiven, ratten, kraaien, zwerfkatten, parkieten, vossen, nijlganzen, enz. Die soorten worden talrijker, zullen andere dieren verjagen en dit ontregelt het evenwicht van de wilde diersoorten.

Gevolgen voor de gezondheid van de dieren

'Mensenvoedsel' is niet geschikt voor wilde dieren: dergelijk voedsel verzwakt de dieren waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten. Er kan zelfs massale sterfte optreden door ze te voederen.

Stijging van populaties

Als er meer voedsel is, worden de territoria kleiner, en leven er dus meer dieren op dezelfde oppervlakte, totdat de dichtheid van de dieren onbeheersbaar wordt door de overlast die ze kunnen veroorzaken.

Verstoring van het ecologisch evenwicht van de vijvers

De kilo's voedsel die verloren gaan in het water kunnen het ecologisch evenwicht van een vijver verstoren en de werking ervan destabiliseren.

Niet opgegeten brood rot uiteindelijk in het water, waardoor er meer algen komen, die zuurstof verbruiken. Dat is nefast voor de vissen en voor het hele ecosysteem van de vijver. Deze algen kunnen ook een misselijkmakende geur verspreiden.

Bij hevige hitte kan het water dat te veel voedingsstoffen bevat giftig of zelfs dodelijk worden voor de meeste dieren die erin leven: het water zit vol algen (soms blauwe algen) en er kunnen bepaalde ziektes opduiken zoals botulisme. Het duurt daarna maanden om het ecologisch evenwicht van de vijver te herstellen.

Andere gevolgen van het voederen

  • Agressief gedrag tussen de dieren tijdens het voederen.
  • Ophoping van voedingsafval verstoort het ecologisch evenwicht van het leefmilieu.

Opgelet voor slecht beheerd compost

Een slecht onderhouden compostbak is ook een voedingsbron voor opportunistische dieren. Om hinder te voorkomen, moet u uw compost en  uw vuilnisbakken goed opvolgen.