Sociale bemiddeling

De pijler Sociale Bemiddeling bestaat erin relationele conflicten van inwoners te beheren door middel van dialoog (meningsverschillen, buurtconflicten, familieconflicten, interpersoonlijke conflicten).

De pijler Bemiddeling is een hulpmiddel voor het beheer van vele soorten conflicten; deze eenheid kan optreden in conflictsituaties zoals:

  • interpersoonlijke conflicten;
  • buurtconflicten;
  • conflicten tussen huurder en verhuurder;
  • familieconflicten.

Belangrijk: de rol van deze eenheid is niet het beheren of beslechten van conflicten tussen burgers en overheden.

Kader van de sociale bemiddeling

Sociale bemiddeling is:

  • een vrijwillig proces;
  • een beroep op een externe derde, de bemiddelaar, die de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen waarborgt;
  • een professionele luisteraar en communicator die een duidelijk, geruststellend en respectvol kader schept zodat iedereen zich kan uiten en gehoord wordt.

De sociale bemiddelaarster van Ukkel is telefonisch of op afspraak bereikbaar.

Contact

Sociale bemiddeling

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

telefoon
02/605.12.40

E-mail
bemiddeling@ukkel.brussels

Goed om te weten

Het OCMW van Ukkel organiseert een dienst van gratis juridische raadplegingen die open staat voor alle inwoners van de gemeente Ukkel. Deze dienst wordt verzorgd door 3 advocaten aangesteld door de balie van Brussel.

Surf voor meer info naar  de website van het OCMW van Ukkel