HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Sportcheque

Sporten is goed voor lichaam en geest, maar is ook onontbeerlijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. Daarom reikt de gemeente Ukkel sportcheques uit om ze aan te sporen een sportdiscipline te beoefenen door ze toegankelijker te maken. Deze hulp van strekt ertoe de financiële impact door de inschrijvingskosten bij een sportclub te beperken.

Voor wie?

Voor alle kinderen/jongeren van 6 tot 26 jaar.

Bedrag van de cheque?

De sportcheque geeft recht op een forfaitaire terugbetaling ten belope van hoogstens € 75 op de kostprijs van een jaarlijks lidmaatschap bij een sportclub in het Brussels gewest. Indien het lidmaatschap minder dan € 75 kost, is de cheque gelijkwaardig aan het bedrag van het lidmaatschap.

Toekenningsvoorwaarden?

  • 6 tot 26 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van de aanvraag;
  • Gedomicilieerd zijn in Ukkel;
  • Aangesloten zijn bij een sportclub die haar activiteiten in het Brussels gewest uitoefent;
  • Een van de ouders of de begunstigde of zijn voogd moet het statuut verhoogde tegemoetkoming genieten of loontrekkend zijn bij het OCMW of een inkomen hebben dat lager ligt dan de maximumbedragen om in aanmerking te komen voor woningen voor bescheiden inkomens in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Het volstaat om  het aanvraagformulier in te vullen en het samen met de vereiste documenten (zie hieronder) op te sturen per e-mail ( sport@ukkel.brussels) of het af te geven in het Administratief Centrum van Ukkel ( Stallestraat 77).

De aanvraag moet ingediend worden tussen de 1ste werkdag van september en de laatste werkdag van november.

Te bezorgen documenten (bovenop het aanvraagformulier)?

  • Een kopie recto-verso van de identiteitskaart van de begunstigde;
  • Een inkomensbewijs (attest van het ziekenfonds (statuut verhoogde tegemoetkoming), van het OCMW, laatste aanslagbiljet).

Hoe ontvang ik de sportcheque?

Na controle van de gevraagde documenten en de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen wordt er een sportcheque op naam opgesteld ten bate van de begunstigde en wordt het bedrag ervan gestort op het rekeningnummer vermeld in het aanvraagformulier.

Meer info?

 02/605.15.45
 sport@ukkel.brussels

 Download het aanvraagformulier
 Download het reglement

Goed om te weten:

  • Slechts een formulier per begunstigde;
  • Elke jongere die voldoet aan de toekenningsvoorwaarden kan er elk jaar van genieten;
  • Aanvragen verzonden met de post zullen niet aanvaard worden;
  • Toekenning van de cheques tot uitputting van het beschikbare budget.

Sporten

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Telefoon
02/605.15.45

E-mail
sport@ukkel.brussels