Opdrachten van de dienst Internationale Solidariteit

Internationale solidariteit is een volwaardige gemeentelijke bevoegdheid: solidariteit begint bij informeren, sensibiliseren en opvoeden, en wordt concreet met Noord-Zuid-ontwikkelingsprojecten. Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid moet alle lokale bevoegdheden omvatten en moet gebaseerd zijn op de bewustwording en medewerking van de burgers.

Internationale solidariteit moet ook in het Noorden toegepast worden door van Ukkel een gastvrije, solidaire en duurzame gemeente te maken die samenwerkt met andere entiteiten in het Noorden en in het Zuiden. Tijdens deze nieuwe ambtstermijn zal er bijzondere aandacht uitgaan naar deze bevoegdheid. De dienst Internationale Solidariteit zal dit op een meer coherente en efficiënte manier coördineren.

De schepen van Internationale solidariteit vertaalt die ambities naar acties, verdeeld over vijf luiken:

  1. Van Ukkel een 'Gastvrije gemeente' maken.
  2. Een gemeentelijk beleid van internationale solidariteit ontwikkelen dat burgerzin uitstraalt, kwalitatief en duurzaam is, en alle activiteiten van de gemeente op dit vlak doeltreffend coördineren.
  3. Educatieve activiteiten rond wereldburgerschap en solidariteit ontwikkelen om burgers, scholen en gemeentepersoneel bewust te maken van de Noord/Zuid-betrekkingen, de achteruitgang van de biodiversiteit, de klimaatverandering, migratie, mensenrechten en het handels- en financieel verkeer.
  4. De acties waarmee Ukkel een fairtradegemeente kon worden verderzetten en de aandacht vestigen op winkels die fairtrade- en ethische producten aanbieden die het milieu en de producenten respecteren.
  5. Partnerschappen ontwikkelen die het ideale kader vormen om ons internationaal solidariteitsbeleid uit te voeren.

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels