Missie van de gemeente

«Alles zit in alles», is de filosofie van de Milieudienst van de gemeente Ukkel. Een basisgedachte om te denken en te handelen ten gunste van het milieu is dat alles met elkaar verbonden is, en dat de elementen (lucht, water, gronden...), de levende wezens en de ecosystemen onderling verbonden zijn binnen een fragiel netwerk dat in evenwicht is. Dit is wat we «de onderlinge afhankelijkheid van de levende elementen» noemen. De mens is een van de schakels in dit netwerk van wederzijdse hulp, interageert met dat netwerk, maar is ook afhankelijk van de elementen van dit netwerk. Handelen ten gunste van het milieu is dus ieders verantwoordelijkheid.

De 4 missies van de gemeente betreffende het milieu

De gemeentelijke Milieudienst is verantwoordelijk voor 4 de hoofdmissies die als volgt kunnen worden samengevat:

  1. het publiek informeren op milieugebied;
  2. beheren en afleveren van bepaalde types milieuvergunningen;
  3. duurzame ontwikkeling integreren in de werking van de administratie;
  4. advies geven aan het college van burgemeester en schepenen over milieuproblemen. 

Acties en diensten

Deze 4 missies kunnen worden opgesplitst in verschillende taken.  Hierbij enkele acties van de dienst op het terrein

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels