HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Verhuizing, leveringen, manifestaties en festiviteiten

Ik zou een parkeerplaats willen reserveren (verhuizing, betrekken van een woning, levering), wat moet ik doen?

De procedure varieert naargelang het type aanvraag of het soort gebruik. Raadpleeg de reglementen en het in te vullen aanvraagformulier:

Vergunningsaanvraag

Vergunningsaanvraag voor gemeentelijke verkeersborden E1 (parkeerverbod)

In overeenstemming met de geldende retributieverordening betreffende de plaatsing en de terbeschikkingstelling van wegsignalisatie op het openbaar wegennet.

De aanvraag moet worden ingediend, door het invullen van het formulier «Aanvraagformulier», ten minste 5 werkdagen voor de gewenste datum van het parkeerverbod, en voor de middag.

Er zal een jaarlijkse indexering zijn op 1 januari van elk nieuw jaar (zie ook het reserveringsreglement). 

Parkeerreservering met verkeersborden E1 vanaf 1 januari
Datum van aanvraag  - Lengte (standaard 10 m of 25 m) Tarief voor de eerste dag Tarief per bijkomende dag Tarief per maand en per bijkomende maand
5 werkdagen (berekening van maandag tot vrijdag) en meer dan 6 werkdagen (berekening van maandag tot vrijdag) voor datum Toegestaan 10 m € 62 € 17 Niets
25 m € 96 € 28 € 641

Vergunningsaanvraag voor het gebruiken van het openbaar wegennet voor werkzaamheden

In overeenstemming met de geldende belastingverordening betreffende het tijdelijk gebruik van de openbare weg voor werkzaamheden.

Er is een jaarlijkse indexering zijn op 1 januari van elk nieuw jaar (zie ook het reserveringsreglement). Raadpleeg het reglement voor het gebruiken van het openbaar wegennet voor werkzaamheden, om het tarief te kennen. 

BELANGRIJK 

Voor de toepassing van deze maatregelen bedoelt men met werkdag iedere dag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, zijnde: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, de donderdag van Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 en 11 november, en 25 december.

Telefonische aanvragen worden niet aanvaard.

Opgelet: U bent verantwoordelijk voor uw aanvraag!

U moet eerst de haalbaarheid van uw aanvraag nagaan (aanwezigheid van hindernissen, garages, haltes van het openbaar vervoer, afwezigheid van parkeerzones, enz.). 

U moet controleren of de verkeersborden nog steeds op de juiste plaats staan (de gemeentediensten hebben bij de plaatsing van de verkeersborden een krijtstreep op de grond aangebracht).

Wegenis

TIJDELIJKE PARKEERPLAATS EN/OF BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG

Adres
Stallestraat 77
Enkel telefonische afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:00

Telefoon
02/605.16.50

Email
reserveringvanparkeerplaatsen
@ukkel.brussels

BELANGRIJK

U bent verantwoordelijk voor uw aanvraag!

U moet vooraf de haalbaarheid van uw aanvraag controleren (aanwezigheid van obstakels, garages, openbaarvervoerhaltes, afwezigheid van parkeerzones, …).

U moet nagaan dat de borden op de juiste plaats blijven staan (de gemeentediensten hebben met vet krijt een markering op de grond aangebracht bij de plaatsing van de borden).