Rampenfonds

Wanneer er zich ergens ter wereld een ernstige internationale crisis voordoet, betuigt de gemeente Ukkel haar solidariteit met de plaatselijke bevolking door subsidies toe te kennen.

In 2020 werd Libanon geconfronteerd met een ernstige humanitaire crisis, na de dubbele explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus. Zo'n 500.000 kinderen lopen het risico ondervoed te raken en bijna 80.000 kinderen zijn ontheemd geraakt door de explosies. De gemeente Ukkel schonk daarom € 2000 aan UNICEF om de kinderen van Beiroet te helpen.

Ukkel hielp ook de burgerbevolking van Nagorno-Karabach na het gewapend conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan van 27 september tot 10 november 2020, met een gift van 2000 euro aan het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). Het ICRC is een van de weinige humanitaire organisaties die via zijn missie in Nagorno-Karabach rechtstreeks ter plaatse optreedt en alle burgerslachtoffers, ongeacht hun nationaliteit, bijstaat door onderdak, geneesmiddelen en voedsel te verschaffen.

Solidariteit aardbeving in Marokko

De gemeente Ukkel sluit zich aan bij de steun aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko van 8 september.

Ze zal onder andere haar hulp bieden aan de Marokkaanse bevolking door te reageren op de oproep tot giften van het Belgische Rode Kruis en er een subsidie aan toe te kennen, waarmee de lokale humanitaire organisaties ondersteund kunnen worden.

Als je een financiële gift wil doen, dan kan dit via het Belgische Rode Kruis: BE72 0000 0000 1616 - Mededeling: Marokko.

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels