Banner Pagina zich vestigen in Ukkel
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Zich vestigen in Ukkel

Bent u Europees, niet-Europees, afkomstig uit Ukkel zelf of uit een andere gemeente, ontdek welke stappen u moet ondernemen om u te vestigen in Ukkel. 


U bent afkomstig uit Ukkel of een andere Brusselse/Belgische gemeente

Vereiste voorwaarden

  • U bent een Belg of een onderdaan van een vreemd land (EU en niet-EU) en houder van een kaart A, B, EU, F of een oranje kaart: u moet de adreswijziging aangeven bij de dienst Vreemdelingen van de gemeente, uiterlijk 8 dagen na de adreswijziging;
  • U bent een Belg of een onderdaan van een vreemd land en houder van een kaart EU+, F+, C, D, K of L: u moet de adreswijziging aangeven bij de dienst Bevolking van de gemeente, uiterlijk 8 dagen na de adreswijziging;

De persoon die de aanvraag indient moet een meerderjarige van het gezin zijn.

Vereiste documenten

De aanvrager moet zijn identiteitskaart en die van de andere leden van het gezin meebrengen.

Prijs

Gratis dienst.

U komt uit het buitenland en u bent Belgisch onderdaan

Vereiste voorwaarden

Belgische onderdanen die terugkeren uit het buitenland moeten zich melden bij de Dienst Bevolking met hun identiteitskaart of paspoort.

Vereiste documenten

De aanvrager moet zijn identiteitskaart of paspoort meebrengen.

Prijs

Gratis dienst.

U komt uit het buitenland en u bent EU-onderdaan (Europese Unie)

Vereiste voorwaarden

Buitenlandse onderdanen (EU) die niet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning uitgereikt in België (nieuwkomers) dienen de Dienst Vreemdelingen telefonisch te contacteren binnen de 8 dagen na binnenkomst op het grondgebied van het koninkrijk. 

  •  02/605.10.91 - 02/605.10.96 (van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur).

U komt uit het buitenland en u bent niet-EU-onderdaan (Europese Unie)

Vereiste voorwaarden

Buitenlandse onderdanen (EU) die niet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning uitgereikt in België (nieuwkomers) dienen de Dienst Vreemdelingen telefonisch te contacteren binnen de 3 dagen na binnenkomst op het grondgebied van het koninkrijk

  •  02/605.10.80 (van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur).

U hebt het statuut «Protocol»

Vereiste voorwaarden

Voor de houders van een speciale verblijfsvergunning uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken (NAVO-personeel, Shape, Europese Commissie, Ambassades, Consulaten, Diplomaten).

Adreswijziging

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 uur op afspraak.
Woensdag van 8.00 tot 12.00 zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 zonder afspraak.

Telefoon
02/605.10.00 (population)
02/605.10.80 (UE)
02/605.10.92 (non-UE)

E-mail
adres.bevolking@ukkel.brussels
vreemdelingen.eu@ukkel.brussels
vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels