Zich vestigen in Ukkel

Bent u Europees, niet-Europees, afkomstig uit Ukkel zelf of uit een andere gemeente, ontdek welke stappen u moet ondernemen om u te vestigen in Ukkel. 


U bent afkomstig uit Ukkel of een andere Brusselse/Belgische gemeente

Vereiste voorwaarden

  • U bent een onderdaan van een vreemd land (EU en niet-EU) en houder van een kaart A, B, EU, F of een oranje kaart: u moet de adreswijziging aangeven bij de dienst Vreemdelingen van de gemeente, uiterlijk 8 dagen na de adreswijziging;
  • U bent een Belg of een onderdaan van een vreemd land en houder van een kaart EU+, F+, C, D, K of L: u moet de adreswijziging aangeven bij de dienst Bevolking van de gemeente, uiterlijk 8 dagen na de adreswijziging;

De persoon die de aanvraag indient moet een meerderjarige van het gezin zijn.

Vereiste documenten

De aanvrager moet zijn identiteitskaart meebrengen.

Prijs

Gratis dienst.

U komt uit het buitenland en u bent Belgisch onderdaan

Vereiste voorwaarden

Belgische onderdanen die terugkeren uit het buitenland moeten zich melden bij de Dienst Bevolking met hun identiteitskaart of paspoort.

Vereiste documenten

De aanvrager moet zijn identiteitskaart of paspoort meebrengen.

Prijs

Gratis dienst.

U komt uit het buitenland, bent EU (Europese Unie) of niet-EU (niet-Europese Unie) onderdaan en bezit een in België uitgereikte verblijfsvergunning (behalve voor EU+, F+, C, D, K, M+ of L-kaarten, die door de dienst Bevolking worden behandeld)?

Vereiste voorwaarden

U moet de adreswijziging aangeven bij de dienst Vreemdelingen van de gemeente, uiterlijk binnen 8 dagen na de adreswijziging. De aanvraag kan gebeuren via e-mail ( vreemdelingen.eu@ukkel.brussel - vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels) of aan het loket.

De aanvrager moet een meerderjarige van het gezin zijn.

Vereist document

De aanvrager moet zijn verblijfsvergunning via e-mail voorleggen/overmaken ( vreemdelingen.eu@ukkel.brussel - vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels). Als u geen in België uitgereikte verblijfsvergunning heeft, raadpleeg dan  de pagina Vreemdelingen.

Prijs

Gratis dienst.

U hebt het statuut «Protocol»

Vereiste voorwaarden

Voor de houders van een speciale verblijfsvergunning uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken (NAVO-personeel, Shape, Europese Commissie, Ambassades, Consulaten, Diplomaten).

protocol@ukkel.brussels

Adreswijziging

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.00 (population)
02/605.10.80 (Vreemdelingen, UE)
02/605.10.79 (Vreemdelingen, NIET EU)

E-mail
adres.bevolking@ukkel.brussels
vreemdelingen.eu@ukkel.brussels
vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Openingsuren