Coördinatie van bouwplaatsen

Voorafgaand aan elke grote werf, is coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen essentieel om voetpaden of wegbedekkingen niet een paar maanden na de werken, opnieuw te moeten opengooien. Dit kan gaan van de renovatie van voetpaden, het asfalteren van wegen, de aanleg van rioleringen tot het leggen van allerlei nieuwe kabels.

Deze coördinatie wordt opgelegd aan alle nutsbedrijven die als zodanig geregistreerd zijn bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt gereguleerd door de Gewestelijke Ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg van 3 mei 2018 en haar uitvoeringsbesluiten.

Deze verzoekers zijn intercommunales zoals Vivaqua of Sibelga, telecombedrijven (Irisnet, Proximus, Brutélé, Orange), de MIVB alsook de uitvoerende diensten van gemeentelijke en gewestelijke besturen.

Zo tellen wij een veertigtal interveniënten.

Zijn niet betrokken bij deze coördinatie:

  • de privébouwplaatsen;
  • urgenties;
  • specifieke openingen.

Dit coördinatiesysteem wordt beheerd via een gewestelijk platform, genaamd Osiris. Dit platform stelt verschillende wegbeheerders in staat om vergunningsaanvragen te analyseren, te plannen en goed te keuren.

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels