Premies

Overweegt u bouw- of renovatiewerken in Ukkel? Denkt u eraan om uw woning ecologischer onder handen te nemen? Gemeentelijke milieu- en energiepremies, een stimulans voor duurzame ontwikkeling!

Uw gemeente biedt u 7 premies om milieuvriendelijke investeringen aan te moedigen.

 1. Premie als aanvulling op de RENOLUTION-premie voor de plaatsing of de herstelling van buitendeuren en -ramen
 2. Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel
 3. Premie voor de installatie van een zonneboiler
 4. Premie om een regenwatertank te plaatsen, te renoveren, of opnieuw in gebruik te nemen
 5. Premie voor groendaken
 6. Premie voor een verticale wand met groenbedekking
 7. Premie voor regenwaterinsijpelingssystemen

Premie als aanvulling op de RENOLUTION-premie voor de plaatsing of de herstelling van buitendeuren en -ramen

Om het gemiddeld verbruik van primaire energie van het vastgoedpark en de energiefactuur van de gezinnen te doen dalen, is het noodzakelijk om energierenovatiewerken uit te voeren. Deze premie als aanvulling op de gewestelijke RENOLUTION-premies "G1 - Buitenschrijnwerk: plaatsing en vervanging van deuren en ramen en G2 - Buitenschrijnwerk: herstelling en aanpassing van ramen" geeft je een duwtje in de rug!

Bedragen

 • 30 % van de RENOLUTION-premies G1 en G2;
 • Met een maximum van € 500.

Documenten om te downloaden

Nuttige informatie

 Website RENOLUTION


Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel

De gemeente wil via deze nieuwe premie het groene en blauwe netwerk en de biodiversiteit in Ukkel versterken.

Poelen vormen een natuurlijke habitat voor tal van diersoorten zoals libellen en tritons, en een drinkplaats voor meesjes, bijen of vossen. Ze hebben ook een thermisch effect binnen een stedelijk gebied: het water helpt de klimaatverandering tegen te gaan door het afkoelend effect.

Bedragen

 • 50 % van de totaalprijs van de poel en maximaal € 150;
 • verhoging met € 50 voor natuurlijke poelen aangelegd door een sociaal-economische onderneming, een beschutte werkplaats of een onderneming voor maatschappelijke integratie.

Documenten om te downloaden

Nuttige informatie

Lijsten met planten aanbevolen door Leefmilieu Brussel of Natagora:

Premie voor de installatie van een zonneboiler

Deze premie is cumuleerbaar met de premies toegekend door het gewest.

Bedragen

 • € 500 indien u een beroep doet op een aannemer;
 • € 250 indien u de werken zelf uitvoert.

Documenten om te downloaden


Premie voor de installatie, renovatie of het opnieuw in gebruik nemen van een regenwatertank

Deze premie is cumuleerbaar met deze voor renovatie toegekend door het gewest.

Bedragen

 • € 500 indien u een beroep doet op een aannemer;
 • € 250 indien u de werken zelf uitvoert.

Documenten om te downloaden

Premie voor groendaken

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager alle werken zelf uitvoert.
Deze premie is cumuleerbaar met deze toegekend door het gewest.

Bedragen

Het premiebedrag voor groendaken wordt vastgesteld op

 • € 200 voor 10 m² dakoppervlakte met groendak;
 • daarna, met een maximum van € 500 voor de totale premie: 
  • € 15 per bijkomende vierkante meter intensief groendak;
  • € 10 per bijkomende vierkante meter extensief groendak.

Documenten om te downloaden


Premie voor een verticale wand met groenbedekking

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager alle werken zelf uitvoert.

Bedragen

Het premiebedrag voor wanden met een groenbedekking wordt vastgesteld op:

 • € 200 voor 10 m² wandoppervlakte met groenbedekking;
 • daarna, met een maximum van € 500 voor de totale premie: 
  • € 15 per bijkomende vierkante meter verticale wand met intensieve groenbedekking;
  • € 10 per bijkomende vierkante meter verticale wand met extensieve groenbedekking.

Documenten om te downloaden


Premie voor de insijpeling van regenwater in de grond

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager alle werken zelf uitvoert.

Bedragen

Het premiebedrag voor de insijpelingssytemen wordt vastgelegd op:

 • € 200 voor 25 m² ondoordringbaar gemaakte oppervlakte, aangesloten op het insijpelingssysteem;
 • daarna, met een maximum van € 500 voor de totale premie, € 4 per bijkomende vierkante meter ondoordringbaar gemaakte oppervlakte aangesloten op het insijpelingssysteem.

Documenten om te downloaden

Milieu

ENERGIELOKET

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.56

E-mail
energieloket@ukkel.brussels

Wist u dat?

De 6 gemeentelijke premies zijn cumuleerbaar. U kunt bijvoorbeeld een premie voor de plaatsing van een poel EN een premie voor de installatie van een groendak EN een premie voor de installatie van een zonneboiler aanvragen.