Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Minderheden en diversiteiten

De waarden van samenleven en elkaar respecteren maken integraal deel uit van de gemeente, omdat wij willen dat elke Ukkelaar zich er goed voelt, ongeacht huidskleur, handicap, nationaliteit, godsdienst of filosofische overtuigingen, enz.  

Om het respect voor deze waarden te garanderen en deze minderheden zichtbaar te maken binnen de gemeente (zowel in de openbare ruimte als in ons gemeentebestuur) worden het hele jaar door projecten en sensibiliseringscampagnes gevoerd. 

Feiten aangeven

Het is illegaal om een persoon te discrimineren vanwege zijn huidskleur, zijn nationaliteit, zijn godsdienst, zijn handicap, enz. 

Indien u slachtoffer bent van discriminatie, aarzel dan niet om te bellen: 

  • Het Interfederaal Gelijkekansencentrum, UNIA:
  • Politie:  101 (in geval van nood) 
  • Politie Ukkel:  02/563.96.39
  • MRAX: een juridische dienst/ klachtenbureau dat opvang biedt, een luisterend oor, ondersteuning, advies, hulp bij het uitwerken van dossiers, verzoening, bemiddeling en soms gerechtelijke stappen.  Website van MRAX (in het Frans)
  • ACTIRIS (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) - Actiris Inclusive - Dienst anti-discriminatie: begeleiding van werkzoekenden die slachtoffer zijn van discriminatie: 

Diversiteitscomité binnen het gemeentebestuur 

In 2017 werd binnen het gemeentebestuur een diversiteitscomité opgericht om intern na te denken over manieren om diversiteit te bevorderen en gelijke kansen en gelijke behandeling te garanderen.

Hoe klacht indienen in geval van discriminatie? 

 Raadpleeg de site jeminforme.be

Gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.22.83

E-mail
gelijkheid@ukkel.brussels