Netheidsacties in de gemeente - banner
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Netheidsacties in de gemeente

De dienst Reinheid heeft 3 initiatieven op touw gezet om de burgers te sensibiliseren rond het belang van het behoud van de reinheid in de openbare ruimte.

Mobiel containerpark: een plaatselijke service

Het mobiel containerpark is een aanvullende afvalophaaldienst naast de afvalophaling van deur tot deur. Deze dienst is voorbehouden voor particulieren. De bedoeling bestaat erin om het leven van onze medeburgers te vergemakkelijken en de wijken proper te houden door de strijd aan te binden tegen het wild storten van afval «waarvan we niet weten wat we ermee moeten doen».

De mobiele containerparken bieden de mogelijkheid om uw grof huisvuil en huishoudelijk afval te verwijderen (meubilair, huishoudtoestellen en multimedia, gereedschap, harde plastic, lampen en verlichting, verf, olie en batterijen …). 

Op initiatief van de gemeente en van Net Brussel staan er gedurende 5 dagen (2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar) containers en een vrachtwagen van Proxy Chimik op verschillende strategische plaatsen in de gemeente. 

Voorjaar van de netheid

Van 23 tot 29 april organiseert de gemeente de 7e editie van het "Voorjaar van de reinheid". De gemeente wil met dit initiatief de burgers sensibiliseren rond de instandhouding van de reinheid in de openbare ruimte en zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om de straten, wijken, parken, ... van hun gemeente een poetsbeurt te geven. Families, vriendengroepen, sportclubs, wijkcomités, handelaarsverenigingen, scholen, jeugdbewegingen, ... iedereen die wil meewerken aan de openbare reinheid en die iets voor het milieu wil doen, is welkom. Voor de ophaling van papier, sigarettenpeuken, blikjes, plastic zakken en ander afval op het trottoir, op straat, ... leent de gemeente een schoonmaakkit uit met handschoenen, tangen (beperkt aantal) en vuilniszakken.

Om deel te nemen aan het "Voorjaar van de reinheid":  02/605.16.62 of  reinheid@ukkel.brussels

Ik wil een schoonmaak organiseren in mijn wijk

Wij stellen u materiaal ter beschikking en zorgen voor het afvoeren van het verzamelde afval dat tijdens uw schoonmaakactie wordt verzameld. 

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

De ophaling van huishoudelijk afval is het alleenrecht van het gewestelijk agentschap Net Brussel.
 Om een klacht in te dienen