HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Kankerpreventie

Iedereen kan op een dag geconfronteerd worden met de diagnose kanker, u kan zelf de diagnose krijgen of een van uw naasten! Als men er vroeg bij is, dan kan kanker in veel gevallen genezen worden.

Think Pink – Ukkel, pink city

Na een motie die unaniem werd gestemd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 25 juni 2020 werd Ukkel Pink City van de vzw Think Pink. Er werd op 20 oktober 2020 een overeenkomst ondertekend tussen het college en de vzw «Think Pink».

De betrokkenheid van de gemeente om «pink city» te worden houdt in dat:

  • de gemeente het georganiseerd opsporen van kanker ondersteunt en stimuleert ;
  • men de gemeente stimuleert om te «bewegen» door de «Think Pink-campagne» te promoten tijdens sportevenementen die worden georganiseerd door of in de stad: de winst zal worden overgemaakt aan Think Pink ;
  • men met werknemers van de stad een team vormt om deel te nemen aan een evenement georganiseerd door Think Pink ;
  • de stad roze kleurt tijdens de maand oktober, de borstkankermaand; bijvoorbeeld door de openbare verlichting de kleur te geven van Think Pink ;

Elk jaar organiseert Think Pink de «Race for the Cure», het grootste evenement om de strijd aan te binden tegen borstkanker. Ingevolge de coronacrisis wil de vzw geen enkel risico nemen door grote groepen mensen bijeen te brengen. In september 2020 werd er in samenwerking met Think Pink Europe, een digitale «Race for the Cure®» georganiseerd.

Gezondheid en welzijn

Adres
Steenweg op Alsemberg 883
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.19.85

E-mail
gezondheidscentrum@ukkel.brussels