Banner van de pagina Wegen en Werken - foto van een man op een bouwplaats
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Wegen en Werken