HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Dieren en openbare netheid

Plichten van de eigenaars van huisdieren

De gemeente bepaalt een aantal  regels en plichten die in de openbare ruimte moeten worden nageleefd door de eigenaars van dieren, om op een positieve manier samen te leven.

Deze maatregelen zijn vooral bedoeld voor de eigenaars van honden waarvan we de uitwerpselen nog al te vaak tegenkomen in onze straten, op onze voetpaden, in onze parken, op pleinen, in groene ruimtes, op speelpleinen ...

Er worden hiervoor un heel wat voorzieningen ter beschikking gesteld voor de hondeneigenaars van de gemeente en van elders: hondentoiletten, palen voor hondenhygiëne, verdelers met «hondenpoepzakjes».

Elke eigenaar moet daar correct gebruik van maken, anders riskeert hij een boete.

Lees hieronder over deze hygiënevoorzieningen voor het verzamelen van hondenuitwerpselen.


Rondzwervende of dode dieren

De dienst netheid heeft een overeenkomst afgesloten met het Blauwe Kruis van België om in te staan voor rondzwervende of dode dieren op het grondgebied van Ukkel.

Contact


De strijd aanbinden tegen schadelijke dieren

De inwoners van onze gemeente worden regelmatig geconfronteerd met vuilniszakken die opengescheurd worden door vossen, katten of kraaien op zoek naar voedsel. Het afval komt zo op de openbare weg terecht en veroorzaakt veel hinder. Om dit soort ongemakken te vermijden, laat het Agentschap Net Brussel toe dat de witte zak in een vuilnisbak (breed model, 80 liter, in hard plastic) wordt geplaatst. De Dienst Netheid heeft dergelijke vuilnisbakken aangekocht die verkocht worden aan € 15. 

Een huis of een gebouw met achteruitbouwstrook of een inrit naar de garage laat een vaste oplossing toe, zoals een houten kist. Er mag geen vaste uitrusting op het voetpad en in de openbare ruimte geplaatst worden zonder toestemming van de wegendienst. Welke de door u gekozen oplossing ook is, denk eraan de vuilnisophalers te verwittigen om zeker te zijn dat ze weten dat de toestand gewijzigd is.

Contact 

 •  Stallestraat, 160 - 1180 Ukkel
 •  02/605.16.60

Hondentoiletten, palen voor hondenhygiëne en verdelers met hondenpoepzakjes

In het kader van de strijd die schepen Gol-Lescot voert tegen hondenuitwerpselen, installeerde de gemeente tal van voorzieningen op zijn gebied om de voetpaden en groene ruimtes netter te houden.

Elk hondentoilet heeft een oppervlakte van ongeveer 10 m2, is bedekt met specifieke dolomiet en is afgesloten met gefreesd rondhout. Aan elk hondentoilet hangt er een plaatje om aan te geven dat deze ruimte is voorbehouden voor honden.

Om het gebruik van deze hondentoiletten te optimaliseren en de baasjes aan te moedigen om hun hond naar die plek te leiden, zal het personeel van de openbare netheid de hondentoiletten zo goed als dagelijks onderhouden en elk toilet regelmatig met een adequaat product ontsmetten.

U zult hondentoiletten aantreffen op de volgende plaatsen :

 • Vander Elstplein
 • Marlowsquare, hoek Brugmanlaan
 • Hoek Brugman- en Boetendaellaan
 • Burgemeester Herinckxlaan, langs Brugmanpark
 • Hoek Bosveldweg/Edith Cavellstraat
 • Hoek Jean en Pierre Carsoellaan/Diepestraat
 • Guy d’Arezzoplein x2
 • Georges Ugeuxstraat
 • Hoek Drogenbossesteenweg/Zandbeekstraat
 • Beersellaan
 • Hoek Molensteenstraat/Zandbeekstraat
 • Sparrenweg
 • Hoek Georges Solausquare en Jean Ballegeerstraat
 • Hoek Egellaan/Kriekenputstraat
 • Hoek Rittwegerstraat/Alsembergsesteenweg
 • Van Goidtshovenlaan
 • Vossegatlaan
 • Hoek De Frélaan/Beeldhouwerslaan
 • Hoek Neerstallesteenweg/Baron Van Hammestraat
 • Hoek Sukkelweg/Dupuichlaan
 • Hoek Sukkelweg/De Frésquare
 • Robert Scottstraat
 • Parking zaal J. Van Offelen
 • Hoek Zijlaan/Evenaarstraat
 • Hoek Sint-Jobsesteenweg/Eikenboslaan
 • Frans Lyceumlaan 2X
 • Sint-Jobsesteenweg (parking Sequoia)
 • Van Beverlaan
 • Hoek Joseph Jongenlaan/Adolphe Wansartlaan 2X
 • Linkebeekstraat - Hengelcentrum
 • Hoek Merlostraat/Neerstallesteenweg 2X
 • Emile Lecomtestraat
 • Noordkriekenstraat
 • Montjoiepark
 • Driekoningenstraat
 • Hoek Sint-Jobsesteenweg/De Keysergaarde

Palen voor hondenhygiëne

Om de strijd aan te binden tegen de toename van hondenuitwerpselen in onze straten, hebben wij in een wijk een nieuw systeem getest om de eigenaars van honden te helpen. Gezien de bemoedigende resultaten zullen wij de installatie van dit materiaal beetje bij beetje uitbreiden. 

Het paalmodel biedt 2 onmiskenbare voordelen

 • verdeling van hondenpoepzakjes via een knijpsysteem, wat de bevoorrading vergemakkelijkt, en een vuilnisbak die afgesloten blijft en geen geurhinder veroorzaakt; 
 • de vuilnisbak met pedaalopening is ook zodanig ontworpen zodat er enkel hondenpoepzakjes in kunnen worden gegooid.

Deze preventieve, innovatieve en doelgerichte oplossing moet ongemanierde hondeneigenaars aanzetten tot burgerzin en een einde maken aan een plaag die de omgeving vuil maakt.

U zult palen voor hondenhygiëne aantreffen op de volgende plaatsen:

 • Hoek Karmelietenstraat / Tweede Koninginstraat
 • Hoek Karmelietenstraat / Onderlinge Bijstandstraat
 • Landhuisjesstraat / Lisbloemenstraat
 • Hoek Onderlinge Bijstandstraat / Messidorlaan
 • Boetendaelstraat bij de ingang van het Cassimansblok
 • Jean Burgerslaan
 • Eikenboslaan (ter hoogte van nr. 83)
 • Hoek Val Fleurilaan / Victor Allardstraat
 • Hoek Kolonel Chaltinstraat / Klipveldstraat
 • Hoek Gelovigenstraat / Alsembergsesteenweg
 • Vanderkinderestraat (ter hoogte van nr. 295)
 • Hochelaan (bij de ingang van de weg) 
 • Groeselenbergstraat 57
 • Hoek Sint-Josesteenweg / Papenkasteelstraat
 • Henri Pirennestraat
 • Beersellaan

Verdelers van hondenpoepzakjes

De netheidsinspecteurs blijven de eigenaars van honden sensibiliseren door hen «hondenpoepzakjes» ter beschikking te stellen, en door hen eraan te herinneren dat overeenkomstig het nieuwe politiereglement, het aan de eigenaars is om de uitwerpselen van hun hond op de openbare weg op te rapen.

U zult verdelers met hondenpoepzakjes aantreffen op de volgende plaatsen: 

 • Wolvendaalpark
  • Ingang Dieweg
  • Ingang Klipveld
  • Ingang Stroobant
  • Ingang Rodestraat/Wolvendael
  • Ingang De Fré
 • Brugmannpark
  • Ingang Roze Hoeve
  • Ingang Dupuich
  • Ingang Messidor
 • Kattuin
  • Ingang Emile Lecomte
  • Ingang Boetendael
 • Zandbeektuin
  • Ingang Alsemberg
  • Ingang Drogenbos
 • Pergolasquare
  • Ingang Neerstalle
 • Square hoek Ruisbroek/Neerstalle
  • Ingang Ruisbroeck
 • Guy d'Arezzosquare    
  • Rondpunt - Omgeving hondentoilet
 • Vander Elstplein
  • Kant Xavier de Buestraat - Omgeving hondentoilet
  • Kant gemeentehuis - in het bloemperk
 • Ukkel centrum
  • Sint-Pietersvoorplein
 • Vanderkinderestraat
  • Hoek Brugmanlaan
  • Hoek Waterloosesteenweg
  • Coghenster
 • Sint-Jobsplein
  • Bij de kerk - Plein
  • Bij de kerk - Boven kant Hamstraat
 • Dancoplein
  • Bij het plein - Ingang Parking Van Offelen
 • Dieweg
  • Bij de winkels - Kant Ruststraat
 • Solausquare
  • Bij Cobralo - Kant van het hondentoilet
 • Fort Jaco
  • Hoek Carloodreef/ Waterloosesteenweg
 • Drossaardgaarde
  • Bij voetgangerspad naar Diepestraat
 • Lados Vandermeerschsquare
  • Ingang square - Kant Joseph Bens
 • Joseph Bensstraat
  • Midden van de straat - Tegenover Beeckmanstraat
 • Jean en Pierre Carsoellaan
  • Ingang voetgangersweg - Kant Carsoel
  • Hoek JP Carsoellaan/Thévenetlaan
 • Sparrenweg
  • Voetgangersweg - Langs de stortplaats
 • De Frélaan
  • Hoek Hamoirlaan
 • Stillelaan    
  • Onderaan de straat
 • Pr. Paolalaan/Joseph Jongenlaan
  • Kant Victor Allard
 • Franz Merjaystraat
  • Kant Molièrelaan
 • Groene ruimte Sint-Job Engeland
  •  Bij de glasbol

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

Voor de baasjes van honden heeft de gemeente ongeveer 40 hondentoiletten geplaatst, verspreid over het grondgebied van Ukkel.