Lawaai

Het lawaai om ons heen kan soms storend of zelfs agressief overkomen, en daarom zijn er regels om de burgers te beschermen. Hierna volgt een overzicht van de meest voorkomende vormen van geluidsoverlast, de regelgeving en de actiemiddelen.

Werven

Werven die aandrijfkrachten van meer dan 50kW gebruiken vallen onder de wetgeving inzake  milieuvergunningen. In de praktijk moeten deze werkplaatsen een strikt tijdschema respecteren en mag er niet buiten deze uren worden gewerkt, tenzij er een uitzondering wordt toegestaan door de burgemeester.

Werken op de bouwplaats, inclusief leveringen en het opstarten van de bouwplaats, zijn verboden op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Het kan alleen op andere dagen van de week tussen:

  1. 7 uur en 19 uur;
  2. 7 uur en 16 uur, wanneer heipalen, damwanden, puinbrekers of drilboren worden gebruikt.

In ieder geval mag er vóór 7 uur 's morgens geen storend geluid worden geproduceerd, zoals het gebruik van radio's, het starten van vrachtwagens, spijkeren, enz.

Als u geluidsoverlast ondervindt van een bouwplaats, neem dan contact op met de Milieudienst (milieuvergunning):

 02/605.13.55.

Lawaai in de buurt

Sommige vormen van buurtlawaai kunnen uiterst storend en agressief zijn. Daarom bestaan er regels om u te beschermen.

"Grasmaaiers en andere tuinwerktuigen met een motor:
Zo verbiedt een besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering het gebruik van grasmaaiers en ander gemotoriseerd tuingereedschap op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen mogen ze niet gebruikt worden tussen 20 u en 7 u.
Die reglementering is ook van toepassing op bladblazers."

Vliegtuigen

Een  bemiddelingsdienst voor de luchthaven van Brussels Airport werd opgericht door middel van het koninklijk besluit van 15 maart 2002. Deze dienst maakt het onder meer mogelijk om informatie te verzamelen en te verspreiden over de gevolgde trajecten en de overlast die wordt veroorzaakt door vliegtuigen die van de luchthaven gebruik maken, en om de burger te informeren. Via de dienst kan de burger ook een klacht indienen.

Andere geluidsbronnen

Vind alle informatie, wetgeving, wettelijke kaders, mogelijkheden om actie te ondernemen of klacht in te dienen terug op  de website Ruisinfo.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

In de praktijk

Als u meent het slachtoffer te zijn van geluidsoverlast, dan zijn er een aantal mogelijkheden om klacht in te dienen, afhankelijk van het soort schade dat u hebt geleden.

De eerste stap bestaat erin de “hinderaar” in te lichten (bijvoorbeeld uw buurman) over de hinder die hij veroorzaakt. Een mens is zich niet altijd bewust van het lawaai dat hij voortbrengt en heel wat onaangename situaties kunnen aldus “in der minne” worden geregeld.

Raadpleeg in geval van moeilijke gesprekken,  de website Ruisinfo die voor elk type geluidsoverlast uw actiemogelijkheden vermeldt.

U kunt ook contact opnemen met de Milieudienst van de gemeente: in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als het lawaai gereglementeerd is door middel van een vergunning) kan er iets aan worden gedaan. Lawaai blijft echter een moeilijk objectiveerbare hinder en de gemeente beschikt niet over de apparatuur of de competenties om geluidsniveaus te meten. In dat geval zal de Milieudienst u verzoeken contact op te nemen met Leefmilieu Brussel, dat de uitvoering van de meting zal plannen (dit kan wel enige tijd vergen).

 

Nuttige contacten in Ukkel 

Politiediensten 

 02/373.58.11

Gemeentelijke bemiddelingsdienst voor buurtconflicten

Vredegerecht van Ukkel

 02/344.42.93

Milieudienst voor geklasseerde installaties waarvoor een milieuvergunning is vereist en de werven

 02/605.13.55