Afschriften van akten van de burgerlijke stand  banner
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Afschriften van akten van de burgerlijke stand

Iedereen kan bij de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand afschriften aanvragen uit die registers. Deze uittreksels worden afgeleverd aan het loket Uittreksels.

Wat is een afschrift van een akte van de burgerlijke stand? 

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een eensluidend verklaard afschrift van een akte of een vonnis dat in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven.

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan overgaan tot het eensluidend verklaren van:  

  • aktes (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit);
  • vonnissen (echtscheiding, adoptie of verwantschap).

Aanvragen van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

Aanvragen van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand dienen te gebeuren aan het bevolkingsloket. Om een afschrift van een akte van de burgerlijke stand te bekomen, moet u zich aanmelden met de volgende documenten: 

  • uw identiteitskaart (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon indien de aanvraag door een derde is ingediend);

Termijn 

De uitreiking gebeurt onmiddellijk.

Kostprijs 

De kostprijs voor een eensluidend verklaard afschrift bedraagt € 7.

Afschriften van akten

Adres
Stallestraat 77
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 uur op afspraak.
Woensdag van 8.00 tot 12.00 zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 zonder afspraak.

Telefoon
02/605.10.50

E-mail
akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels