Afschriften van akten van de burgerlijke stand

Iedereen kan bij de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand afschriften aanvragen uit die registers. Deze uittreksels worden afgeleverd aan het loket Uittreksels.

Wat is een afschrift van een akte van de burgerlijke stand? 

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een eensluidend verklaard afschrift van een akte of een vonnis dat in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven.

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan overgaan tot het eensluidend verklaren van:  

  • aktes (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit);
  • vonnissen (echtscheiding, adoptie of verwantschap).

Aanvragen van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

Om een akte van de Burgerlijke Stand te verkrijgen moet u uw identiteitskaart voorleggen (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene indien het verzoek door een derde wordt ingediend).

U kunt ook een verzoek per e-mail indienen via  akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels.

Termijn 

De uitreiking gebeurt onmiddellijk.

Kostprijs 

De kostprijs voor een eensluidend verklaard afschrift bedraagt € 9.

Afschriften van akten

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.50

E-mail
akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels

Openingsuren