Werkingssubsidies - banner
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Werkingssubsidies

De Dienst Cultuur biedt de mogelijkheid voor bepaalde instellingen, verenigingen en wettelijke culturele structuren om een beroep te doen op gemeentelijke financiële middelen ter ondersteuning van hun werkingskosten of van de verwezenlijking van sociaal-culturele projecten. Aanvragen kunnen één keer per jaar bij de Dienst Cultuur worden ingediend (van 1 juli tot 10 september).

Deze financiële fondsen, «jaarlijkse subsidies» genaamd, zijn bedoeld om deze culturele verenigingen in staat te stellen hun activiteiten op het gemeentelijk grondgebied te behouden en te ontwikkelen

Deze aanvragen voor werkingssubsidies worden eenmaal per jaar ingediend en geëvalueerd door de gemeenteraad.

Een subsidieaanvraag indienen

Wil u graag gebruik maken van deze steun?  Neem dan gerust contact op met de Dienst Cultuur: deze zal u info bieden over de modaliteiten en u de informatie toezenden die u nodig hebt om uw aanvraagdossier op te stellen.

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels