HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Werkingssubsidies

De Dienst Cultuur biedt de mogelijkheid voor bepaalde instellingen, verenigingen en wettelijke culturele structuren om een beroep te doen op gemeentelijke financiële middelen ter ondersteuning van hun werkingskosten of van de verwezenlijking van sociaal-culturele projecten. Deze financiële fondsen, «jaarlijkse subsidies» genaamd, zijn bedoeld om deze culturele verenigingen in staat te stellen hun activiteiten op het gemeentelijk grondgebied te behouden en te ontwikkelen. 

Deze aanvragen voor werkingssubsidies worden eenmaal per jaar ingediend bij de dienst Cultuur en geëvalueerd door de gemeenteraad.

Alle aanvragen voor werkingssubsidies moeten ingediend worden tussen 1 september en 1 oktober 2024 ('s middags) via  het formulier werkingssubsidie. Het behoorlijk ingevulde formulier moet opgestuurd worden ofwel per e-mail naar  cultuur@ukkel.brussels., ofwel met de post naar de bevoegde dienst,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.

 Download het reglement werkingssubsidie
 Download het formulier werkingssubsidie

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels