Lopende openbare onderzoeken

Mobiliteit

  1.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Openbaar onderzoek van 26 mei tot 31 juli 2023 - Bericht
  2.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Diagnose van de bestaande situatie
  3.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Strategische doelstellingen
  4.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Actieplan
  5.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport
  6.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport - niet technische samenvatting

Planning

Stedenbouw

Axonometrie

Milieu