Grote projecten

De Wegendienst-Mobiliteit bestudeert jaarlijks de mogelijkheden voor de heraanleg van de wegen van de Gemeente. Deze heraanlegprojecten worden over het algemeen vanuit een globaal perspectief bekeken en met een blik op de toekomst.

De volledige heraanleg van een weg is meer dan een simpele renovatie, en maakt het mogelijk om de openbare ruimte te wijzigen en die aan te passen waarbij:

 • de openbare weg veiliger wordt gemaakt;
 • de ruimtes voor voetgangers worden verbeterd;
 • fietspaden worden aangelegd;
 • het aantal groene ruimtes wordt verhoogd en nieuwe bomen worden aangeplant;
 • en waarbij gebieden voor groene ruimtes worden omgevormd tot woonerf

Een beter leefkader

Deze heraanlegprojecten verhogen levenskwaliteit van de betrokken wijkbewoners en van alle weggebruikers, zowel voetgangers, fietsers als automobilisten.

Elke heraanleg moet voorafgaandelijk het voorwerp zijn van een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning bij de gewestelijke overheidsdienst die belast is met de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk gewest: Urban. De dossiers worden daarbij opgesteld door de Technische Wegendienst.

Als buurtbewoner, handelaar, inwoner van Ukkel, Brusselaar, hebt u de mogelijkheid om ons uw mening te kennen te geven, en ons uw opmerkingen en uw ideeën te bezorgen over deze projecten via de burgerraadpleging en tijdens openbare onderzoeken.

Renovaties uit het verleden

De laatste jaren heeft de Gemeente verschillende wegen gerenoveerd waaronder:

 • de Brunardlaan;
 • de Prins de Lignelaan;
 • de De Praeterestraat;
 • de Molensteenstraat;
 • de Engelandstraat.

Toekomstige projecten

Andere wegen zullen de komende maanden en jaren worden aangepakt:

 • de Burgemeester Jean Hérinckxlaan krijgt er een tweerichtingsfietspad bij, een belangrijke schakel in de gewestelijke fietsroute nr7;
 • de Arnold Delvauxlaan die de laatste jaren in een aanzienlijk slechte staat verkeert;
 • de Egide Van Ophemstraat,
 • de Paul Stroobantlaan die volledig zal worden heraangelegd als een woonerf, net als

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels