HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Beheerplannen van de groene ruimten

Om het ecologisch beheer van de groene ruimten tot stand te brengen en te handhaven, heeft de gemeente voor bepaalde groene ruimten beheerplannen opgesteld en uitgevoerd. Andere volgen ... 

Er zijn momenteel 2 beheerplannen:


Beheerplan voor de begraafplaats van Verrewinkel

De begraafplaats van Verrewinkel neemt in de gemeente een heel bijzondere plaats in. Zij wordt omringd door de Speciale Beschermingszones van de Kauwberg, het Sauvagèrepark en het Engelandplateau. Zij vormt dus een centraal element in het groene netwerk in het zuiden van Brussel.

Bovendien is de begraafplaats voor velen een plek die doet denken aan een pijnlijke overgang, een symbolische plaats. Maar het is ook een ruimte ver weg van het drukke leven, waar rust kan leiden tot sereniteit. Deze omstandigheden maken het tot een groene ruimte waar kwaliteit echt op zijn plaats is. En dit grote gebied binnen de gemeente is een waardevolle ruimte voor de plaatselijke flora en fauna.

Voor een zo goed mogelijk behoud van deze plaats, heeft de gemeente een beheerplan opgesteld om te komen tot een duurzaam en doordacht beheer van deze groene ruimte die een strategische plaats inneemt in onze groene gemeente. Van de begraafplaats een plaats maken waar geleefd wordt, draagt ook bij tot het respect van de bewoners en de bezoekers.

De opstelling en uitvoering van dit plan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de dienst Werken, de dienst Burgerlijke Stand, de Groendienst en de Milieudienst. Een interdisciplinair begeleidingscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende gemeentelijke diensten en externe deskundigen, heeft de verschillende fasen van de ontwikkeling van dit plan begeleid. Dit beheerplan is op 27 januari 2009 door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Wij hopen met alle acties die uit dit beheerplan voortvloeien, de biodiversiteit van de vallei beneden, die als Gebied van Hoge Biologische Waarde is geklasseerd en grenst aan het Engelandplateau, veilig te stellen en tegelijkertijd de esthetiek van het gebied te respecteren.

Wij kijken uit naar uw ideeën en opmerkingen omtrent de begraafplaats van Verrewinkel, want deze ruimte is gewijd aan uw families.

Label

De begraafplaats van Verrewinkel heeft ook het label  «Natuurnetwerk» gekregen van de vzw Natagora (in het Frans) , die zo de inspanningen beloont van de gemeente Ukkel om de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit te bevorderen.

Plan

 Beheerplan van Verrewinkel (in het Frans)


Beheerplan van de begraafplaats van Dieweg

De begraafplaats van Dieweg is een van de meest ongewone plaatsen van onze gemeente. De begraafplaats ligt langs de oude Dieweg, op een hellend terrein dat de rechteroever inneemt van de Geleytsbeek, met zicht op het Sauvagèrepark.

De site is sinds 1997 beschermd, en is nu een plek geworden met een ongelofelijke biodiversiteit, die insecten, vogels en knaagdieren aantrekt. Op een oppervlakte van minder dan drie hectare konden meer dan tweehonderd plantensoorten worden geteld.

In september 2008 is nabij het graf van Hergé een kolonie ontdekt van meer dan 100 nesten van de klimopbij (colletes hederae). Dit is een erg zeldzame alleen levende, recente bijensoort.

Het erfgoed van monumentale en decoratieve graven van de Ukkelse bourgeoisie van die tijd is ook erg belangrijk. Enkeleindrukwekkende monumenten herbergen de graven van de families van de bankiers Lambert en Allard, van de brouwers Herinckx, van ministers, schepenen en burgemeesters. Het zijn monumenten in allerlei stijlen, neogotisch, neoclassicistisch, art nouveau, enz. De begraafplaats is ook de laatste rustplaats van de architecten Jean-Pierre Cluysenaar en Paul Hankar en van de feministe Isabelle Gatti de Gamond.

cimetière du Dieweg

In haar bredere omgeving is de begraafplaats van Dieweg omringd door talrijke groene ruimtes (het Wolvendaelpark, het Broek, het Delvauxpark …) en ligt ze op de noordelijke helling van het Geleytsbeekdal. De begraafplaats ligt dus in een opmerkelijk kader en vormt dus een belangrijke schakel in het groene netwerk van Ukkel, en dus van Brussel. Het beheer valt momenteel onder de bevoegdheid van de Burgerlijke Stand, maar is niet meer aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen en aan de doelstellingen voor het behoud die inherent zijn aan het gegeven dat de site geklasseerd is.

De opmaak van een beheerplan moet duurzamere oplossingen bieden voor de verscheidene problemen op de site. Een dergelijk plan opstellen was sowieso een must, en kadert bovendien in de doelstellingen van de lokale Agenda 21. Dit plan biedt zodoende een antwoord voor de talrijke Ukkelse natuurliefhebbers die vrezen dat dit terrein achteruit zal gaan.

De begraafplaats van Dieweg kreeg ook het label  «Natuurnetwerk» van de vzw Natagora (in het Frans), die zo de inspanningen beloont van de gemeente Ukkel om de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit te bevorderen.

Plan

 Beheerplan van Dieweg (in het Frans)

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

De begraafplaats van de Dieweg is een echte "place to be" groene ruimte. Naast de talrijke diersoorten die er te vinden zijn, bevat de begraafplaats de graftomben van bekende Belgische figuren, zoals Hergé, de bankiers Lambert en Allard, de brouwers Herinckx, de architecten Jean-Pierre Cluysenaar en Paul Hankar en feministe Isabelle Gatti de Gamond.