Aankoop van een woning

De maatregelen betreffen aankopen van een woning tegen een verlaagde prijs, toegang tot leningen met een lage rentevoet en een aanzienlijke verlaging van de registratierechten. 

Aankoop van een woning tegen verlaagde prijs

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels) bouwt en renoveert woningen om ze tegen verlaagde prijzen te verkopen: 30 % van de prijs wordt door het gewest betaald. Het zijn allerlei soorten woningen: studio's, appartementen met 1, 2 of 3 kamers, duplexappartementen en huizen.

Contactgegevens voor meer informatie

Lening voor de aankoop van een woning aan een verlaagd tarief

Het Brusselse Woningfonds kent hypothecaire leningen toe aan gezinnen met een laag of middelgroot inkomen. Leningen met een verlaagde rentevoet zijn in de eerste plaats bestemd voor de aankoop, eventueel met renovatiewerken, of de bouw van een woning.

Contactgegevens voor meer informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verlaagde registratierechten

In Brussel bedragen de registratierechten - die soms 'notariskosten' worden genoemd - normaal gezien 12,5 % van de prijs van het goed, op het moment van de eigendomsoverdracht.

Wie een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koopt om er zijn hoofdverblijfplaats van te maken en die aan de basisvoorwaarden voldoet (geen eigenaar zijn van een andere woning), betaalt vandaag € 7500 minder registratierechten.

Die korting kan tot € 9375 bedragen voor een woning die in een wijk ligt waar een 'versterkt' woningbeleid van toepassing is.

Ligt uw woning in een 'RVOHR'? 

Als u wilt weten of uw toekomstige woning in een RVOHR ligt, een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie, zoals vastgelegd in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dan kunt u zich richten tot het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Contact:

  •  
    • 02/204.21.11
    • 02/204.25.60
    • 02/204.20.61

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels