Riolen

Het beheer van de riolen en het afvalwater behoort tot de bevoegdheid van verschillende betrokkenen op het gemeentelijke en gewestelijke grondgebied. Iedereen speelt daarbij zijn eigen rol naargelang van de situaties en de gevallen.

Aanvraag van een aansluiting op het rioleringsstelsel

U wenst een aansluiting op de riolering of op het waterdistributienet?

Veuillez contacter VIVAQUA secteur Lusambo :

Wat moet u doen bij storende geur uit kelders afkomstig uit een afvoerput of uit de straat?

 • Ga na of er werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt (aan wegen of aan privé- of openbare eigendommen)
  • Vraag de contactgegevens van de verantwoordelijke.
  • Meld hem of haar welke problemen er zijn als hij of zij aanwezig is.
 • Zoniet belt u de ombudsman als het gaat om een werf van Vivaqua.  02/518.85.24
 • Indien het gaat om een andere bouwplaats of als er geen bouwplaats is, bel dan naar de Sector Lusambo van Vivaqua:  02/518.87.06
  • Omschrijf het probleem.
  • Er wordt aanbevolen om water in de afvoerputten en sifons te gieten om de geur af te snijden.
  • De ombudsman of de Sector Lusambo zal contact opnemen met de interventieploegen. Die zullen dan optreden op min of meer korte termijn, afhankelijk van de hoogdringendheid en de beschikbaarheden.
  • Hij zal ook contact opnemen met Leefmilieu Brussel in geval van vervuiling.

Waterbeheer: wie doet wat?

Vivaqua

Afbeelding

De Brusselse intercommunale Vivaqua is belast met het beheer van de drinkwaterdistributie en de riolering in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vivaqua houdt zich bezig met de plaatsing, het onderhoud en met eventuele herstellingen van zowel rioleringen als privéaansluitingen op het openbaar domein. 

 Belastingreglement op de eerste rioolaansluiting

Met wie kunt u contact opnemen in geval van problemen met de riolering?

Vivaqua - «Sector Lusambo»

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer - Flowbru

Afbeelding

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer is belast met de plaatsing en het onderhoud van grote rioleringscollectoren.

Flowbru is een netwerk dat in real time toezicht houdt op de hoeveelheid oppervlakte- en afvalwater en op de pluviometrie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gemeente Ukkel

De Gemeente Ukkel blijft bevoegd voor de plaatsing en het onderhoud van de regenwateropvangsystemen (slikkers en goten).

Wegendienst

De plaatsing van dergelijke systemen voor de opvang van regenwater (slikkers en goten) wordt beheerd door de technische Wegendienst - Waterbeheer

Dienst Reinheid

Het onderhoud van deze systemen (preventief ruimen en ontstoppen) is het werk van de dienst Reinheid:

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels