Vaccinatie voor iedereen in Ukkel

Vaccinatie is soms een verplichting, vaak een keuze, maar het belangt iedereen aan. De gemeente biedt haar inwoners een vaccinatiesysteem dat geschikt is voor iedereen: kinderen in de crèche, kinderen en tieners op school, senioren en volwassenen, zwangere vrouwen, reizigers. Ontdek alles wat u moet weten over vaccinaties en de aangeboden diensten zoals vaccinaties op school of publieke vaccinaties. 

Een vaccinatie voor iedereen


Wat is vaccinatie?

Vaccinatie is een procedé waarbij een extern agens (antigen) bij een persoon wordt geïnjecteerd, zodat het immuunsysteem van die persoon antilichamen kan produceren. Zij zullen hem beschermen tegen verschillende besmettelijke ziekten en hun complicaties (persoonlijke bescherming), zonder de ziekte te veroorzaken.

Elke gevaccineerde persoon vormt een obstakel voor de besmetting van zijn entourage, waar er kinderen, ouders, vrienden, ... zijn die niet gevaccineerd zijn.

Het belemmerende effect voor de circulatie van microben door de vaccinatie treedt alleen op als het percentage gevaccineerde personen hoog genoeg is. Dit leidt tot indirecte bescherming van niet-gevaccineerde personen (collectieve bescherming).

Lichte bijwerkingen (temperatuur, huidreactie op de injectieplaats, ...) zijn gemakkelijk te behandelen. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam. De WGO benadrukt dat de voordelen van een vaccinatie met eventuele bijwerkingen veel groter zijn in vergelijking met deernstigere en frequentere risico's van de ziekten zelf.

Alle bijkomende informatie kunt u verkrijgen bij de behandelende arts, bij de arts of de kinderarts van de consultatie van het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), bij het kinderdagverblijf of bij het GPS-centrum (Gezondheidspromotie op school).


Vaccinatie voor kinderen in het kinderdagverblijf


In België is alleen een vaccinatie tegen poliomyelitis wettelijk verplicht. Voor meer informatie over dit belangrijke onderwerp,  raadpleeg onze pagina Vaccin tegen poliomyelitis

Als uw kind naar een Ukkels gemeentelijk kinderdagverblijf gaat, dat door het ONE gesubsidieerd wordt, zullen bepaalde vaccins vereist zijn omdat het kind in een groep verblijft. 

Alle meest voorkomende vaccinaties staan vermeld in de vaccinatiekalender van de Federatie Wallonië-Brussel. U kunt deze downloaden in onze rubriek hieronder "In de praktijk".

 Download de vaccinatiekalender op de site van het ONE (in het Frans)

Vaccinatieschema baby’s/kinderen

 • aan 2 maanden: hexavalent (polio, difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, hemofilus influenza type B) + pneumokok + rotavirus (deze laatste is betalend);
 • aan 3 maanden: hexavalent + pneumokok + rotavirus;
 • aan 4 maanden: hexavalent + pneumokok + rotavirus;
 • aan 12 maanden: pneumokok + mazelen, rodehond, bof;
 • aan 15 maanden: hexavalent + meningokok C;
 • aan 5-6 jaar: herhaling polio, difterie, tetanus, kinkhoest;
 • vervolgens om de 10 jaar: herhaling difterie, tetanus, kinkhoest.

Vaccinatie kinderen en tieners op school

De opvolging van de vaccinaties van schoolkinderen in Ukkel gebeurt via de gezondheidscontrole (medisch onderzoek) georganiseerd door de gemeentelijke dienst  GPS (Gezondheidspromotie op school)

Vaccinatieschema kinderen/tieners

Het vaccinatieschema ziet er als volgt uit:

 • aan 5-6 jaar: herhaling polio, difterie, tetanus, kinkhoest;
 • aan 7-8 jaar: herhaling mazelen, rodehond, bof;
 • aan 13-14 jaar: Humaan papillomavirus tegen baarmoederhalskanker, in 2 dosissen met een tussentijd van 6 maanden voor meisjes en jongens;
 • aan 15-16 jaar: herhaling difterie, tetanus, kinkhoest;
 • vervolgens om de 10 jaar: herhaling difterie, tetanus, kinkhoest.

Vaccinatie senioren en volwassenen 

De Ukkelse volwassenen die dat wensen kunnen zich laten vaccineren tegen difterie, tetanus, kinkhoest voor een tariefprijs van € 15, enkel betaalbaar via Bancontact.

Griep vanaf 60+

Voor de Ukkelse volwassenen die ouder zijn dan 60 jaar worden elk jaar tussen eind oktober en eind november vaccinatiesessie tegen griep georganiseerd door het Schepenkantoor van Gezondheid. De vaccinaties vinden plaats in het gemeentelijk Gezondheidscentrum (Alsembergsesteenweg 883 te 1180 Ukkel). Het vaccin is ter plaatse beschikbaar, er wordt een forfaitaire bijdrage van € 10 gevraagd (betalen enkel met Bancontact). Breng uw identiteitskaart en de behoorlijke ingevulde  vragenlijst "Griepvaccin" mee.

Inschrijven verplicht op  02/605.19.85.

 Download de vragenlijst "Griepvaccin"

Vaccinatieschema volwassenen/senioren

Het vaccinatieschema ziet er als volgt uit:

 • om de 10 jaar: herhaling difterie, tetanus, kinkhoest;
 • vanaf 65 jaar:
  • griep, elk jaar, tussen eind oktober en eind november;
  • pneumokok, om de 5 jaar. 

Publieke vaccinaties 

In 2024 biedt het gemeentelijk Gezondheidscentrum van Ukkel 6 openbare vaccinatiesessies aan. Deze sessies vinden plaats van 9 tot 10 uur op zaterdag 17 februari, 23 maart, 20 april, 8 juni, 12 oktober en 23 november. Telefonisch inschrijven verplicht.

Deze sessies zijn gratis voor:

 • Schoolkinderen (vanaf de kleuterschool);
 • Ukkelse tieners of tieners die in Ukkel naar een school gaan;
 • De Ukkelse volwassenen (vaccin meebrengen).

Plaats en inschrijving

Het gemeentelijk gezondheidscentrum van Ukkel

 •  Alsembergsesteenweg 883 - 1180 Ukkel
 •  02/605.19.85

Vaccinatieboekje

In orde zijn met de vereiste vaccins is noodzakelijk voor jonge kinderen, maar ook voor tieners en volwassenen.
Het is daarom belangrijk om uw vaccinatieboekje of -kaart goed bij te houden.


Vaccinatie en reizen

Voor meer specifieke vaccins kunt u terecht bij een reiskliniek. 

Gezondheid en welzijn

Adres
Steenweg op Alsemberg 883
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.19.85

E-mail
gezondheidscentrum@ukkel.brussels

Goed om te weten

De vaccinatie van baby’s tegen kinderverlamming, soms «polio» genoemd, is verplicht door het koninklijk besluit. In geval van weigering zijn er sancties voorzien.

Afbeelding
Vaccin logo