Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Opvang van zieke kinderen

De dienst Gezin-Kinderopvang biedt voor zieke kinderen opvang thuis aan. Ouders die werken kunnen voor elk ziek kind tot 12 jaar dat in Ukkel gedomicilieerd is een beroep doen op kinderverzorgsters. 

Principe van de dienst

Een kinderverzorgster komt aan huis om voor het zieke kind te zorgen terwijl de ouders afwezig zijn.  Er kan opvang worden voorzien van 7.30 u tot 17.50 u, maar niet langer dan 10 u achter elkaar of twee weken na elkaar.

Deze dienst werkt niet tijdens de weekends en op feestdagen.

Hoe werkt de dienst?

Elke aanvraag moet gaan via de gemeentelijke crèches van Globe ( 02/605.19.50) of van Sint-Job (02/605.19.65).

Er is een medisch attest nodig waarin de noodzaak van thuisverzorging, de aard van de ziekte, de vermoedelijke duur ervan en de mogelijke behandeling door de kinderverzorgster worden gepreciseerd (eenvoudige behandeling).

Tarieven

  • Voor de kinderen die naar een crèche van de gemeente gaan, betalen de ouders het tarief van de crèche + 25 %.
  • Voor de Ukkelse kinderen van 0 tot 12 jaar betalen de ouders het maximumtarief van de crèche + 25 %. De tarieven worden bepaald door de barema’s van het ONE.

Het merendeel van de ziekenfondsen beschikt eveneens over een opvangdienst voor zieke kinderen.
 
De ouders moeten de maaltijden en de geneesmiddelen van het kind klaar zetten en ze moeten in geval van nood bereikbaar zijn.

Meer info

Kinderen

GEZIN-KINDEROPVANG

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
Crèche du Globe : 02/605.19.50
Crèche de Saint-Job : 02/605.19.65