Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Mobiele reclame

Voor het in omloop brengen van een of meer commerciële of reclame-inrichtingen (draagbaar, gedragen door een niet-zelfrijdend voertuig of gedragen door een zelfrijdend voertuig) op de openbare weg moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Documenten die voorgelegd moeten worden:

  • Duidelijk onderwerp van de aanvraag;
  • Technische fiche van het voertuig en het reclametoestel;
  • Identiteitskaart van de drager of de chauffeur;
  • Rijbewijs van de chauffeur;
  • Verzekeringsattest auto (geldig voor de gehele duur van de activiteit);
  • Verzekeringsattest BA (lichamelijke en niet-lichamelijke schade aan derden en aan de gemeente Ukkel voortvloeiend uit het verkeer van het reclametoestel).

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Betaling van een gemeentebelasting

Voor mobiele reclame moet een gemeentebelasting worden betaald (uitgezonderd vrijgestelde categorieën).

Download de vernieuwing van het belastingreglement op mobiele reclame

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur de verklaring voor het gebruik van één of meer reclametoestellen samen met alle vereiste documenten op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

De reclamecampagne mag pas plaatsvinden als u in het bezit bent van een officiële vergunning van het gemeentebestuur.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels