Opgelet

In het kader van de stakingsaankondiging voor donderdag 23 mei door het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sector van de lokale en gewestbesturen van Brussel zal de werking van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen sterk verstoord zijn.

We raden je bijgevolg aan je bezoek aan het Administratief Centrum van Ukkel uit te stellen.

Ter herinnering: je kan heel wat administratieve procedures online verrichten via het beveiligd platform IRISbox-platform.

Een permanente parkeerplaats aanvragen

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om permanente parkeervergunningen te verkrijgen. Deze vergunningen worden door de bevoegde diensten geanalyseerd. 


Parkeren voor personen met een handicap

Het is mogelijk om een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te vragen bij uw woning.

De gereserveerde parkeerplaatsen zijn niet gepersonaliseerd en zijn dus altijd toegankelijk voor alle personen met een handicap die in het bezit zijn van de speciale parkeerkaart. 

Elke aanleg van een parkeerplaats gereserveerd voor een persoon met een handicap moet het voorwerp uitmaken van een aanvullende verordening die door de gemeenteraad wordt vastgesteld en ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteit wordt voorgelegd. Deze procedure kan dus ten minste 4 maanden duren.

Onder welke voorwaarden is het mogelijk om een parkeerplaats voor een persoon met een handicap te verkrijgen?

  • Een speciale parkeerkaart hebben is noodzakelijk. Deze kaart kan worden verkregen via de  dienst Sociale Actie;
  • de woonplaats mag geen garage of eigen parkeerplaats hebben;
  • de aanvrager is eigenaar van een voertuig of wordt vervoerd door een inwonende persoon.

Deze parkeerplaatsen mogen niet worden voorbehouden op plaatsen waar een parkeerverbod geldt of waar zij de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen. 


Parkeren voor leveringen

De leveringen zijn van essentieel belang voor de commerciële dynamiek van de gemeente, voor het behoud van de bewoonbaarheid en voor de werking van de bedrijven. Om de overlast van deze leveringen tot een minimum te beperken, heeft de gemeente:

  • leveringszones aangelegd;
  • een specifiek tijdschema vastgelegd ten voordele van alle straatgebruikers.

De gemeente streeft naar een eerlijk evenwicht om te voldoen aan de leveringsbehoeften en tegelijkertijd de gevolgen van deze zones voor de parkeerplaatsen te beperken.

De leveringszones zijn niet exclusief gereserveerd voor een handelszaak. Ze zijn er voor iedereen die moet laden of lossen in de straat.

De gemeente heeft ervoor gekozen om bepaalde leveringszones te depenaliseren om een betere werking te garanderen. Deze zones worden gecontroleerd door stewards. Een retributie van € 100 wordt geheven op geparkeerde voertuigen in de leveringszones gedurende de aangegeven tijdspanne op de signalisatie.

Hoe dient u een aanvraag in voor een leveringszone?

Verzend het aanvraagformulier via e-mail naar de cel Mobiliteit. De technische dienst zal vervolgens een analyse uitvoeren. U zal op de hoogte worden gehouden van het verloop van uw aanvraag.

  mobiliteit@ukkel.brussels

Mobiliteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.16.10

E-mail
mobiliteit@ukkel.brussels