Huwen in Ukkel

U of uw aanstaande echtgeno(o)t(e) woont in Ukkel en u wil er huwen? Ontdek de verschillende stappen die u moet volgen om een droomceremonie te realiseren in onze prestigieuze trouwzaal of... in openlucht in een park! 


Huwelijksmodaliteiten

Huwelijksaangifte

Het burgerlijk huwelijk verloopt in 2 fasen:

 1. Inlichtingen bij de dienst ;
 2. de akte van huwelijksaangifte (kost € 10);
 3. de huwelijksvoltrekking.

Elk huwelijk vereist de voorafgaande goedkeuring van de voorwaarden voor het voltrekken ervan door een gemeentelijke vertegenwoordiger, en de opmaak van een dossier voor de huwelijksaangifte

De inlichtingen kunnen gevraagd worden via  huwelijk@ukkel.brussels of per telefoon op   02/605.10.32 – 02/605.10.34

Deze aangifte is een verplichte voorafgaande formaliteit en moet uiterlijk 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum gebeuren.

Basisvoorwaarden om te huwen

Elk van de aanstaande echtgenoten :

 • moet meerderjarig zijn (minstens 18 jaar oud zijn);
 • mag geen enkele nauwe familie- of huwelijksband hebben met de aanstaande echtgenoot (behalve voor echtgenoten met een vrijstelling);
 • mag niet gehuwd zijn in België of in het buitenland.

Huwelijksvoltrekking

Vijftien dagen na de huwelijksaangifte kunnen de aanstaande echtgenoten huwen in de gemeente. Huwen in het stadhuis, in het Wolvendaelpark, voor een bepaalde schepen … verschillende huwelijksformules worden vooraf aan de aanstaande echtgenoten voorgesteld. 

Om van uw huwelijk een van de mooiste dagen van uw leven te maken, moet u ervoor zorgen dat u de verschillende stappen op tijd plant! 


Chronologische stappen om te huwen in Ukkel

1. Ga naar de Burgerlijke Stand 

Om alle informatie te bekomen met betrekking tot de documenten die voor een huwelijk moeten worden verzameld, moet een (of beide) van de toekomstige echtgenoten zich wenden tot de dienst huwelijken van de gemeente waar minstens een van hen gedomicilieerd is. 

De toekomstige echtgeno(o)t(e) verklaart (verklaren) te willen huwen. Na deze verklaring onderzoeken de diensten van de gemeente de aanvraag. 

Vereiste documenten:

 • identiteitskaarten van de toekomstige aanwezige echtgenoten,  
 • of de identiteitskaart van de toekomstige echtgenoot/echtgenote die aan het loket aanwezig is en een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort van de andere toekomstige echtgenoot/echtgenote.

2. Dossier voor de huwelijksaangifte 

Na het onderzoek van de bijzondere administratieve situatie van de echtgenoten nodigt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de toekomstige echtgenoten uit om een aantal documenten te verzamelen met het oog op de opmaak van hun dossier voor de huwelijksaangifte. Deze lijst van documenten verschilt van geval tot geval.

Vereiste documenten:

 • Een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart).
 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte uitgereikt door de lokale overheid van de geboorteplaats. In sommige gevallen zal de akte een legalisatieprocedure vereisen en moet ze vertaald worden door een beëdigd vertaler die door de rechtbank van eerste aanleg werd erkend.
  Nota bene: de toekomstige echtgeno(o)t(e) die in België is geboren, moet zelf zijn of haar geboorteakte niet meer voorleggen.
 • De bewijzen van nationaliteit, ongehuwde staat en woonst.
  Als de aanstaande echtgeno(o)t(e) ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister zal de ambtenaar van de Burgerlijke Stand het rijksregister raadplegen en een uittreksel bij het dossier van de aanstaande echtgenoten voegen.
 • Van het bewijs van ontbinding of nietigverklaring van het laatste huwelijk, indien dit in België voltrokken werd, zal de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zelf een kopie opvragen als deze akte in België opgemaakt werd.
 • Kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuigen.
 • Desgevallend een gelegaliseerde schriftelijke volmacht van de afwezige toekomstige echtgenoot/echtgenote waaruit blijkt dat hij/zij instemt met de aangifte.

Bovendien kan eventueel het volgende vereist zijn: 

 • Voor de personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister: de toekomstige echtgenoot overhandigt een bewijs van nationaliteit, ongehuwde staat en woonst (document onderworpen aan de legalisatieprocedure en vertaald door een beëdigd vertaler).
 • In voorkomend geval is een bewijs vereist van de ontbinding of nietigverklaring van de huwelijken die voor een buitenlandse instantie zijn voltrokken, tenzij zij voorafgaan aan een huwelijk dat is voltrokken voor een ambtenaar van de Belgische Burgerlijke Stand. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal zelf de akten opvragen wanneer deze in België werden opgemaakt.
 • Voor personen van vreemde nationaliteit : de toekomstige echtgenoot bezorgt een wetscertificaat met betrekking tot het huwelijk afgeleverd door hun nationale overheid.
 • Elk ander bewijs waaruit blijkt dat de toekomstige echtgenoot voldoet aan de vereiste voorwaarden om een huwelijk te kunnen aangaan.

3. Huwelijksvoltrekking

Afhankelijk van ieders wensen, de beschikbaarheid en het budget kan het huwelijk op verschillende tijdstippen doorgaan (overdag of 's avonds), in het gemeentehuis van Ukkel, in een park, ... 

Ter info: de stappen voor de huwelijksaangifte moeten minstens 15 dagen vóór de huwelijksdatum worden aangevat. 


Mogelijkheden voor de huwelijksvoltrekking

Huwelijken overdag

Huwelijken gaan gewoonlijk door in de trouwzaal van het gemeentehuis van Ukkel.
De kosten variëren naargelang de dagen en uren van de week. 
De datum en het tijdstip van het huwelijk worden bij de huwelijksaangifte vastgelegd.  

Huwelijken 's avonds en/of op een zondag

Het is mogelijk om 's avonds en op zondag te trouwen (maximaal één ceremonie per maand, onder voorbehoud van aanvaarding door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand):

 • gratis op de eerste vrijdag-, zaterdagavond en zondag (om 11.30 uur) van de maand; 
 • tegen betaling (€ 260) op de vierde en vijfde vrijdag en zaterdag van de maand; 
 • tegen betaling (€ 260) op de laatste zondag van de maand. 

Voor deze huwelijken zal medewerking aan de organisatie van de ceremonie worden gevraagd voor de muziek en om de genodigden hun plaats te wijzen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal zelf het gemeentehuis openen en sluiten.

Merk op dat er geen huwelijksvoltrekkingen zijn op:

 • de derde zaterdag van de maand;
 • De 3e vrijdag van de maand in de voormiddag;
 • zaterdagnamiddagen;
 • zondagavonden tussen oktober en april. 

Inlichtingen

 02/605.10.30


Kost

Huwelijken worden gratis voltrokken:

 • gedurende de hele dag op de eerste vrijdag en zaterdag van de maand;
 • elke zaterdagmorgen;
 • de eerste zondagmorgen van de maand, op voorwaarde dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand akkoord gaat. 

Voor andere momenten tijdens de week wordt een vergoeding van € 260 gevraagd.

Burgerlijke stand

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.30

E-mail
huwelijk@ukkel.brussels

Openingsuren   

Goed om te weten

Elke aanvraag voor een huwelijk in het park moet 6 maanden voor het huwelijk ingediend worden.

In de praktijk

Hoewel huwelijken in principe in het gemeentehuis moeten worden voltrokken, staat het Burgerlijk Wetboek het gemeentebestuur toe huwelijken te organiseren op andere publieke plaatsen van neutrale aard, op voorwaarde dat de ceremonie publiek is. De inwoners van Ukkel kunnen dus hun huwelijk laten voltrekken in de trouwzaal van het gemeentehuis van Ukkel of buiten in het Wolvendaelpark. 

Huwen in het gemeentehuis

De trouwzaal bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Ukkel. Men bereikt de zaal via een brede trap waar mooie foto's van het bruidspaar en de genodigden kunnen worden genomen. 

Nota bene: voor de openbare netheid en voor ieders veiligheid is het niet toegestaan om rijst (of enig ander voedsel of voorwerp) te gooien op de toegangstrap van het gemeentehuis. 

Huwen in het Wolvendaelpark 

Van mei tot september kunnen bruidsparen die romantiek en natuur willen combineren hun jawoord geven te midden van het Wolvendaelpark.   


Gratis: net als de huwelijken in de trouwzaal is dit gratis op de eerste zaterdag en zondag van de maand. 
Betalend: buiten de gratis periode zijn de kosten voor een huwelijk in openlucht dezelfde als voor een klassieke ceremonie (€ 260).  

Praktisch: 

 • Om elke impact op het personeel en dus ook op de gemeentebegroting te vermijden, wordt alleen hulp gevraagd bij de organisatie van de ceremonie voor de installatie van de muziek en om de genodigden hun plaats te wijzen.
 • De gemeente zal tafels en stoelen ter beschikking stellen van het bruidspaar en hun getuigen, terwijl het bruidspaar zelf voor het nodige materiaal voor de andere personen dient te zorgen. Hetzelfde geldt voor alle gewenste versiering (boog, ballonnen, ...). 
 • Als het regent, gaat de ceremonie door in het gemeentehuis.

De gemeente ontvangt de Ukkelaars die hun vele jaren huwelijk vieren:

 • 50 jaar (gouden bruiloft);
 • 60 jaar (diamanten bruiloft);
 • 65 jaar (briljanten bruiloft);
 • 70 jaar (platina bruiloft);
 • en meer …