HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Europese Aangelegenheden

Onze Europese identiteit moet nu meer dan ooit gepromoot en opgewaardeerd worden. We zullen daarom de Europese dimensie van onze gemeente versterken met acties en diensten die de integratie van EU-onderdanen in de gemeente vergemakkelijken. 

De verschillende acties aangeboden door de gemeente: 

 • ontwikkeling van een cultureel aanbod dat de Europese nationaliteiten binnen onze bevolking waardeert;
 • inschrijving van de gemeente in het netwerk van Europese steden;
 • opzetten van Europese partnerschappen en samenwerkingen op Europees niveau bij alle gemeentelijke bevoegdheden;
 • versterken van de Europese waarden en het Europees burgerschap bij de bevolking, in het bijzonder bij de jongeren;
 • versterking van de banden met de Europese gemeenschap in Ukkel.

Dat zijn onze prioriteiten voor de komende zes jaar.  

Ontwikkeling van het Europees project op het niveau van de scholen

De Europese identiteit moet gepromoot worden, in het bijzonder bij de jongsten. Daarom wil de gemeente een aantal initiatieven ontwikkelen:

 • het ontwikkelen van het burgerschap in de scholen van Ukkel en de jeugdbewegingen;
 • oproep tot de EU-burgers die in Ukkel wonen om hun ervaringen te delen;
 • promotie van het aanbod van het Europese parlement bij scholen en burgers van de gemeente.

Bevordering van het burgerengagement

De gemeente wil tegelijk:

 • meer informeren over de Europese verkiezingen en belangrijke gebeurtenissen bij de Europese instellingen;
 • evenementen organiseren die de band tussen de burger en de gemeente met de EU onder de aandacht brengen;
 • het Europese Ereburgerschap toekennen om de inzet van een Europese burger in de gemeente te belonen.

Derde editie van de Prijs van de Europese burger van Ukkel: kandidaten gezocht!

Oproep tot kandidaatstelling geopend van 26 juli tot 30 september 2023

Voor deze derde editie wil de gemeente Ukkel de Europese culturele diversiteit in de gemeente opwaarderen en de opmerkelijke bijdrage van Ukkelse burgers, burgergroeperingen of verenigingen die het Europees burgerschap promoten in de spotlights zetten.

Deze prijs met een waarde van € 1.000, in de vorm van een waardebon voor het Cultureel Centrum of handelscheques, wordt jaarlijks uitgereikt na een oproep tot kandidaatstelling op de website van de gemeente. Dit jaar kan de prijs door de jury in twee gesplitst worden indien meerdere kandidaten in aanmerking genomen worden. Bovendien wordt bovenop de prijs een activiteit aangeboden aan de winnaar(s) om de werking van de Europese Unie en/of haar instellingen beter te leren kennen. Je kan je eigen kandidatuur indienen of die van een persoon, een groep natuurlijke personen of een structuur die je wil ondersteunen!

Om een kandidatuur in te dienen vul je het  aanvraagformulier in en stuur je het voor 30 september 2023 naar de dienst Europese Aangelegenheden, per mail ( europesezaken@ukkel.brussels) of met de post (  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).

Meer info?

02/605.11.96
 europesezaken@ukkel.brussels

 Download het reglement met betrekking tot de prijs van de Europese burger
 Download het formulier voor oproep tot kandidaatstelling prijs van de Europese burger

Europesezaken

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
europesezaken@ukkel.brussels