HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Le commerce équitable, c’est quoi ?

Se tourner vers l’alimentation durable (locale, favorisant les circuits courts, de saison, saine, riche en végétaux, bio) est un acte plein de bon sens. Mais qu’en est-il pour les produits ne pouvant être cultivés sous nos latitudes comme le cacao, le café, le riz, les bananes, l’ananas, le coton servant à la fabrication de vêtement… ? La solution : se tourner vers le commerce équitable (CE) !

Le commerce équitable est fondé sur l’idée que «quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine» (Déclaration universelle des droits de l'homme). La Commune d'Uccle accorde une importance particulière à soutenir les nombreuses initiatives de promotion du commerce équitable. 

Milieu

DUURZAMEONTWIKKELING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.57

E-mail
duurzameontwikkeling@ukkel.brussels

Wist u dat?

Onze voeding vertegenwoordigt 30 % van onze milieu-impact. Ze heeft dus aanzienlijke gevolgen voor onze gezondheid en de lokale economie.