HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Contacteer de gemeentediensten

Algemeen nummer  :   02/605.11.80

Algemene Zaken

Deze dienst is geen algemene inlichtingencentrale.

 02/605.11.32
 algemenezaken@ukkel.brussels

Belastingen

 02/605.18.20
 belastingen@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Afschriften van akten

 02/605.10.50
 akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Identiteitskaart

 02/605.10.19 - 02/605.10.12 - 02/605.10.27 - 02/605.10.21
 bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Adreswijziging

  02/605.10.15 - 02/605.10.05 - 02/605.10.21 - 02/605.10.20
 adres.bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Afschriften - gewettigde handtekeningen

  02/605.10.38 - 02/605.10.04
 certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Diverse certificaten

  02/605.10.09 - 02/605.10.10 - 02/605.10.22
 certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Rijbewijs

  02/605.10.00
 rijbewijs@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Geboorten

 02/605.10.41 - 02/605.10.34
 geboorten@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Huwelijk

  02/605.10.30
 huwelijk@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Nationaliteit

 02/605.10.30
 nationaliteit@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Paspoort

 02/605.10.60
 paspoorten@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Strafregister

  02/605.10.60
 strafregister@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket EU

  02/605.10.80
 vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket NIET EU

  02/605.10.79
 vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Overlijdens

 02/605.10.70
 overlijdens@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Scheiding - Erkenning - Wijziging van geslacht en voornaam

 02/605.10.39
 suppletoire@ukkel.brussels

Cultuur

 02/605.15.30
 cultuur@ukkel.brussels

Dieren

 02/605.13.55
 dierenwelzijn@ukkel.brussels

Economische activiteiten

 02/605.12.20
 economie@ukkel.brussels

Europesezaken

 02/605.11.96
 europesezaken@ukkel.brussels

Gelijkekansenbeleid en Gendergelijkheid

 02/605.22.83
 gelijkheid@ukkel.brussels

Gemeente-eigendommen en Grondregie

Technische dienst:  02/605.13.70
Administratieve dienst:  02/605.13.80
 secretariaat.biermann@ukkel.brussels

Gezondheid en welzijn

 02/605.19.85
Gezondheidspromotie op school:  gps@ukkel.brussels
 Steenweg op Alsemberg 883

Groendienst

 02/605.16.80
 groendienst@ukkel.brussels
 Paul Stroobantlaan 41

Handicap en verlies van autonomie

  02/605.22.82
 handicap@ukkel.brussels

Horeca

 02/605.12.20
 horeca@ukkel.brussels

Huisvesting

 02/605.13.60
 huisvesting@ukkel.brussels

Jeugd

 02/605.15.10
Algemeen:  jeugd@ukkel.brussels
Zaalverhuur  zaal1180@ukkel.brussels

Internationale Solidariteit

 02/605.11.96
 internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Kabinet Burgemeester

 02/605.11.03
 burgemeester@ukkel.brussels

Kinderen - Inschrijvingenkinder-
dagverblijven

 02/605.22.93 - 02/605.22.94
 crechesinschrijvingen@ukkel.brussels

Kieszaken

 02/605.18.90 - 02/605.18.91
 kieszaken@ukkel.brussels

Materiaal uitlenen

 605.16.60
 uitleningmateriaal@ukkel.brussels
 Horzelstraat 100

Milieu - Algemeen

 02/605.13.50
 milieu@ukkel.brussels

Milieu - Duurzameontwikkeling

 02/605.13.57
 duurzameontwikkeling@ukkel.brussels

Milieu - Energieloket

 02/605.13.56
 energieloket@ukkel.brussels

Milieu - Klimaat actie programma

 02/605.13.58
 klimaat@ukkel.brussels

Milieu - Milieuvergunning

 02/605.13.52
 milieuvergunning@ukkel.brussels

Mobiliteit - Algemeen

 02/605.16.10
 mobiliteit@ukkel.brussels

Mobiliteit - Fietspremie van een elektrische fiets

 02/605.16.27
 premieef@ukkel.brussels

Mobiliteit - Gemeenschappelijk mobiliteitsplan

 02/605.16.10
 gmp@ukkel.brussels

Parking

 02/605.17.00
 parking@ukkel.brussels - parkeerkaarten@ukkel.brussels

Onderwijs

 02/605.22.70
 onderwijs@ukkel.brussels

Personeel

 02/605.19.00    

Preventie - Algemeen

 02/605.12.30
 preventie@ukkel.brussels

Preventie - Diefstalpreventie

 02/605.12.37
 diefstalpreventie@ukkel.brussels

Preventie - Gemeenschapswachten

 02/605.12.33
 gemeenschapswachten@ukkel.brussels

Preventie - Schoolbemiddeling

 02/605.12.39
 school@ukkel.brussels

Preventie - Sociale bemiddeling

 02/605.12.40
 bemiddeling@ukkel.brussels

Preventie - Straathoekwerkers

  0496/26.75.91
 opvoeders@ukkel.brussels

Reinheid

 02/605.16.60
 reinheid@ukkel.brussels

Senioren - Algemeen - G+

 02/605.15.50
 senioren@ukkel.brussels

Sociale Actie

 02/605.12.00
Dienst Maaltijden – Pensioen - Handicap:  02/605.12.18
 sociaal@ukkel.brussels

Sporten

 02/605.15.45
 sport@ukkel.brussels

Stedenbouw - Algemeen

 02/605.13.00
 info.stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Archieven

 02/605.13.13 - 02/605.13.14
 stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Gemeentelijke kadastrale dienst

 02/605.13.44 - 02/605.13.46
 info.stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Opvolging openstaande aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

 02/605.13.20
 stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Openbare onderzoeken en Overlegcommissie

 02/605.13.29 - 02/605.13.30
 info.stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Stedenbouwkundige inlichtingen (uitsluitend Notarissen)

 02/605.13.35 – 02/605.13.36
 stedenbouw@ukkel.brussels

Stedenbouw - Technische inlichtingen - Overtredingen - Klachten

 02/605.13.11 - 02/605.13.12 - 02/605.13.15
 info.stedenbouw@ukkel.brussels

Tewerkstelling

 02/605.12.06
 tewerstelling@ukkel.brussels

Tewerkstelling - PWA Dienst

 02/605.12.60
 aleuccle@misc.irisnet.be

Wegen en Werken

 02/605.16.22
 wegenis@ukkel.brussels

Wegenis - Tijdelijke parkeerplaats

 02/605.16.50
 reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels