""

Contacteer de gemeentediensten

Algemeen nummer  :   02/605.11.80

Algemene Zaken

Deze dienst is geen algemene inlichtingencentrale.

 Stallestraat 77
 algemenezaken@ukkel.brussels
 02/605.11.32

Belastingen

 Stallestraat 77
 belastingen@ukkel.brussels
 02/605.18.20

Burgerlijke stand - Afschriften van akten

 Stallestraat 77
 akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels
 02/605.10.50

Burgerlijke stand - Bevolking - Algemeen - Identiteitskaart

 Stallestraat 77
 bevolking@ukkel.brussels
 02/605.10.10 - 02/605.10.22

Burgerlijke stand - Bevolking - Adreswijziging

 Stallestraat 77
 adres.bevolking@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Bevolking - Certificats

 Stallestraat 77
 certificaten.bevolking@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Bevolking - Rijbewijs

 Stallestraat 77
 rijbewijs@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Geboorten

 Stallestraat 77
 geboorten@ukkel.brussels
 02/605.10.42 - 02/605.10.44

Burgerlijke stand - Huwelijk

 Stallestraat 77
 huwelijk@ukkel.brussels
  02/605.10.30

Burgerlijke stand - Nationaliteit

 Stallestraat 77
 nationaliteit@ukkel.brussels
 02/605.10.30

Burgerlijke stand - Paspoort

 Stallestraat 77
 paspoorten@ukkel.brussels
 02/605.10.60

Burgerlijke stand - Strafregister

 Stallestraat 77
 strafregister@ukkel.brussels
  02/605.10.60

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket EU

 Stallestraat 77
 vreemdelingen.eu@ukkel.brussels
  02/605.10.80

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket NIET EU

Stallestraat 77
 vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels
  02/605.10.95 - 02/605.10.87

Burgerlijke stand - Overlijdens

 Stallestraat 77
 overlijdens@ukkel.brussels
 02/605.10.70

Burgerlijke stand - Scheiding - Erkenning - Wijziging van geslacht en voornaam

 Stallestraat 77
 suppletoire@ukkel.brussels
 02/605.10.39

Cultuur

 Stallestraat 77
 cultuur@ukkel.brussels
 02/605.15.30

Dieren

 Stallestraat 77
 dierenwelzijn@ukkel.brussels
 02/605.13.55

Economische activiteiten

 Stallestraat 77
 economie@ukkel.brussels
 02/605.12.20

Europesezaken

 Stallestraat 77
 europesezaken@ukkel.brussels
 02/605.11.96

Gelijkekansenbeleid en Gendergelijkheid

 Stallestraat 77
 gelijkheid@ukkel.brussels
 02/605.22.83

Gemeente-eigendommen en Grondregie

 Stallestraat 77
 secretariaat.biermann@ukkel.brussels
Technische dienst:  02/605.13.70
Administratieve dienst:  02/605.13.80

Gezondheid en welzijn

 Steenweg op Alsemberg 883
Algemeen:  gezondheidscentrum@ukkel.brussels
Gezondheidspromotie op school:  gps@ukkel.brussels
 02/348.68.34

Groendienst

 Paul Stroobantlaan 41
 groendienst@ukkel.brussels
 02/605.16.80

Handicap en verlies van autonomie

 Stallestraat 77
 handicap@ukkel.brussels
  02/605.22.82

Horeca

 Stallestraat 77
 horeca@ukkel.brussels
 02/605.12.24

Huisvesting

 Stallestraat 77
 huisvesting@ukkel.brussels
 02/605.13.60

Jeugd

 Stallestraat 77
Algemeen:  jeugd@ukkel.brussels
Zaalverhuur  zaal1180@ukkel.brussels
 02/605.15.10

Internationale Solidariteit

 Stallestraat 77
 internationalesolidariteit@ukkel.brussels
 02/605.11.96

Kabinet Burgemeester

 Stallestraat 77
 burgemeester@ukkel.brussels
 02/605.11.03

Kinderen - Inschrijvingenkinder-
dagverblijven

 Stallestraat 77
 crechesinschrijvingen@ukkel.brussels
 02/605.22.93 - 02/605.22.94

Materiaal uitlenen

 Horzelstraat 100
 uitleningmateriaal@ukkel.brussels
 02/376.30.27

Milieu - Algemeen

 Stallestraat 77
 milieu@ukkel.brussels
 02/605.13.50

Milieu - Duurzameontwikkeling

 Stallestraat 77
 duurzameontwikkeling@ukkel.brussels
 02/605.13.57

Milieu - Energieloket

 Stallestraat 77
 energieloket@ukkel.brussels
 02/605.13.56

Milieu - Klimaat actie programma

 Stallestraat 77
 klimaat@ukkel.brussels
 02/605.13.58

Milieu - Vergunning

 Stallestraat 77
 milieuvergunning@ukkel.brussels
 02/605.13.52

Mobiliteit - Algemeen

 Stallestraat 77
 mobiliteit@ukkel.brussels
 02/605.16.10

Mobiliteit - Fietspremie van een elektrische fiets

 Stallestraat 77
 premieef@ukkel.brussels
 02/605.16.27

Mobiliteit - Gemeenschappelijk mobiliteitsplan

 Stallestraat 77
 gmp@ukkel.brussels
 02/605.16.10

Parking

 Stallestraat 77
 parking@ukkel.brussels - parkeerkaarten@ukkel.brussels
 02/605.17.00

Onderwijs

 Stallestraat 77
 onderwijs@ukkel.brussels
 02/605.22.70

Personeel

 Stallestraat 77
 02/605.19.00

Preventie - Algemeen

 Stallestraat 77
 preventie@ukkel.brussels
 02/605.12.30

Preventie - Diefstalpreventie

 Stallestraat 77
 diefstalpreventie@ukkel.brussels
 02/605.12.37

Preventie - Gemeenschapswachten

 Stallestraat 77
 gemeenschapswachten@ukkel.brussels
 02/605.12.33

Preventie - Schoolbemiddeling

 Stallestraat 77
 school@ukkel.brussels
 02/605.12.38 - 02/605.12.39

Preventie - Sociale bemiddeling

 Stallestraat 77
 bemiddeling@ukkel.brussels
 02/605.12.40

Preventie - Straathoekwerkers

 Stallestraat 77
 opvoeders@ukkel.brussels
  0496/26.95.35 - 0496/26.75.91

Reinheid

 Stallestraat 77
 reinheid@ukkel.brussels
 02/605.16.60

Senioren - Algemeen - G+

 Stallestraat 77
 senioren@ukkel.brussels
 02/605.15.50

Sociale Actie

 Stallestraat 77
 sociaal@ukkel.brussels
  02/605.12.00
Dienst Maaltijden – Pensioen - Handicap:  02/605.12.18

Sporten

 Stallestraat 77
 sport@ukkel.brussels
 02/605.15.45

Stedenbouw

 Stallestraat 77
 info.stedenbouw@ukkel.brussels
Algemeen - Vergunningen:  02/605.13.00
Overlegcommissie - Openbaar onderzoek:  02/605.13.29
Overtredingen en klachten:  02/605.13.00

Tewerkstelling

 Stallestraat 77
 tewerstelling@ukkel.brussels
 02/605.12.06

Tewerkstelling - PWA Dienst

 Stallestraat 77
 aleuccle@misc.irisnet.be
 02/605.12.60

Wegen en Werken

 Stallestraat 77
 wegenis@ukkel.brussels
 02/605.16.20

Wegenis - Tijdelijke parkeerplaats

 Stallestraat 77
 reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels
 02/605.16.50