Diverse certificaten - banner
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Diverse certificaten

De dienst bevolking kan diverse certificaten uitreiken met informatie over de inwoners van de gemeente, opgenomen in het rijksregister. 

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan verschillende soorten certificaten uitreiken: 

  • uittreksels uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat een burger van de gemeente houder is van een bepaald document;
  • bewijs van woonst, gezinssamenstelling, huwelijksakte, geboorteakte...);
  • bewijs van leven, gezinssamenstelling, bewijs van woonst en toestemming om het grondgebied te verlaten voor minderjarigen;
  • ...

Een certificaat aanvragen

Aanvragen gebeuren aan het loket van de dienst bevolking (of via e-mail om een aanvraag in te dienen). Om een certificaat te verkrijgen, moet u zich aanmelden met de volgende documenten:  

  • uw identiteitskaart (met pincode).

Termijn

Uitreiking: onmiddellijk aan het loket of te bestellen via het mailadres:  certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Kostprijs 

De kostprijs van een certificaat bedraagt € 7.

Afschrift - Certificaten

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 uur op afspraak.
Woensdag van 8.00 tot 12.00 zonder afspraak en van 13.00 tot 15.00 zonder afspraak.

Telefoon
02/605.10.00

E-mail
certificaten.bevolking@ukkel.brussels