Een incident melden/Urgenties

In deze rubriek vindt u verschillende telefoonnummers, e-mailadressen en nuttige links terug om een incident en/of een urgentie te melden op basis van hun aard.

Groot veiligheidsgevaar: politie 101 of 112 (Europees nummer)
 Autres numéros d'urgences

Wachtdiensten: urgentie lokale politie


Gasgeur Neem contact op met Sibelga:


Elektriciteitspanne Neem contact op met Sibelga:


Kapotte openbare verlichting

Neem contact op met Sibelga:

Opmerking: u kunt ook een probleem met de openbare verlichting melden via de app Fix My Street. 

Waterlek / Weg / Riolering

De gemeente Ukkel heeft de inrichting en het beheer van haar rioleringen en haar netwerk voor drinkwaterverdeling uitbesteed aan de intercommunale Vivaqua, Op basis van uw behoeften kunt u contact opnemen met een specifieke dienst waarvan u hieronder de contactgegevens terugvindt: Urgenties Snelle-interventiedienst

 •  02/539.52.11

Rioleringen (Vivaqua/sector Lusambo)

Lekken, verzakking van een weg of een voetpad, aanvraag van een aansluiting, aanvraag van het netplan…:

Drinkwaterdistributie (Vivaqua/sector Birmingham)

Lekken, aanvraag van een aansluiting…

Voor het buiten de oevers treden van een waterloop:

Contacteer Milieu:

Voor een infiltratie van water vanuit de openbare ruimte naar uw eigendom: Neem contact op met onze Wegendienst:


Tags

Zie:  Paginq Graffitis-Tags

Opmerking: u kunt een tag op een gevel of op een element van de openbare ruimte melden via de app Fix My Street. 

Sluikstorten (afval)

Neem contact op met onze  Openbare reinheid:

Opmerking: u kunt ook een probleem met de openbare verlichting melden via de app Fix My Street. 

Boom

Bij dringendheden, neemt u contact op met de Groendienst:

Opmerking: u kunt een probleem met een boom of een tak melden via de app Fix My Street.

Melden via Fix My Street

Wat is Fix My Street? Fix My Street is een instrument dat werd ontwikkeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de bedoeling:

 • de burgers en de administratie in staat te stellen incidenten te melden in de Brusselse openbare ruimte (verlichting, markeringen, stadsmeubilair, signalisatie, beschadigingen, problemen met de netheid...); en elke fase op te volgen in de oplossing van het incident.

Waartoe dient Fix My Street?

Interface de Fix my Street

Via het platform Fix My Street, kunt u allerlei incidenten melden die betrekking hebben op de openbare ruimte en dit in verschillende categorieën:

 • Wegen: beschadigde bedekkingen van de straat, van voetpaden of van fietspaden, markeringen die zijn vervaagd, verstopte afvoerkolken, putdeksels die lawaai maken…
 • Stadsmeubilair: paaltjes, beschadigde vuilnisbakken of fietsbeugels, kapotte elektrische laadpaal...
 • Openbare reinheid: vuilniszakken die niet werden opgehaald, sluikstorten, tags, overvolle vuilnisbakken of glasbollen…
 • Signalisatie: signalisatiepaal of -bord, verkeerslichten…
 • Verlichting: kapotte lamp, knipperende lamp of voortdurend brandende lamp, schade aan een lantaarnpaal...
 • Achtergelaten voertuig: auto, fiets, step…
 • Aanplantingen: hinderende vegetatie, groenafval…
 • Monument: vandalisme, defecte fontein…
Een gasgeur, elektriciteitspanne of problemen met de openbare verlichting? Meld dit onmiddellijk bij Sibelga. Voor elk technisch probleem met betrekking tot het water (riolering of distributie), kunt u rechtstreeks contact opnemen met Vivaqua.

Hoe gaat u tewerk met Fix My Street?

U kunt incidenten melden:

Uiteraard kunt u ook nog steeds contact met ons opnemen via telefoon of per brief.

Technische Wegendienst

Hoe meldt u een incident op Fix My Street?

 1. Voer het adres in van het incident;
 2. Verfijn eventueel de lokalisatie van het incident door het icoontje op de kaart te verplaatsen;
 3. Preciseer de aard van het incident;
 4. Voeg vervolgens foto's en commentaar toe zodat wij het incident beter kunnen situeren (door uw klacht goed te documenteren kunnen we sneller de aard van het probleem bepalen, dat doorgeven aan de betrokken dienst en/of een planning opstellen);
 5. Voer uw adresgegevens in (facultatief), waardoor u een optie kunt activeren om meldingen via e-mail te krijgen waarin u op de hoogte wordt gebracht van de vorderingen in de behandeling van het incident;
 6. Aanvaard de gebruiksvoorwaarden;
 7. Verstuur het incident.
 8. Van zodra ingevoerd, wordt uw melding zo snel mogelijk geanalyseerd door de betrokken dienst. Die zal dan alle maatregelen treffen om het incident binnen de kortste keren concreet op te lossen.

Indien het incident betrekking heeft op een gewestweg, een site die eigendom is van de MIVB, op openbare verlichting, een nutsbedrijf…, zal het incident zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de juiste instantie (Gewest, MIVB, Sibelga, Vivaqua,…) die zich dan verder zal buigen over de behandeling van het incident.

Bij een globale herinrichting, het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt... die de komende weken of maanden op de planning staan, kan het zijn dat de oplossing van het incident voorzien wordt in het kader van deze globale interventie. In dergelijke gevallen wordt u evenwel op de hoogte gebracht.

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels