HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Het College

Het college bestaat uit verkozenen, burgemeester en schepenen, met verschillende bevoegdheden. Ontdek de bevoegdheden van iedereen.

Burgemeester

Het college

Het OCMW

Algemene beleidsverklaring

Algemene beleidsverklaring van het college 2018-2024

 


Boris Dilliès

Attributies

Politie, Gemeentelijke informatie, Communicatie, Coördinatie grote projecten, Burgerlijke stand, Bevolking, Vreemdelingen, Reispassen, Strafregister, Openbare manifestaties, Verzekeringen, Centraal secretariaat, Economaat, Archief, Administratieve sancties, Horeca.

Gegevens


Thibaud Wyngaard

Thibaud Wyngaard

Attributies

Wegen (werken), Mobiliteit, Transport, Parking, Reserveren van parkeerplaatsen, Sport (+ Toezicht VZW Zwembad Longchamp).

Gegevens


Jonathan Biermann

Jonathan Biermann

Attributies

Stedenbouw, Kadaster, Huisvesting (+ Toezicht SWU/Binhôme), Stadsvernieuwing, Grondregie, Gemeente-eigendommen, Gebouwen, IPDBW.

Gegevens


Maëlle De Brouwer

Maëlle De Brouwer

Attributies

Gelijkekansenbeleid, Gendergelijkheid, Dierenrechten en -welzijn, Leefmilieu, Klimaat, Energie, Groendienst (Toezicht VZW Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare groene ruimten).

Gegevens


Carine Gol-Lescot

Carine Gol-Lescot

Attributies

Onderwijs (+ Toezicht VZW Le Val d’Uccle), Reinheid, Uitleendienst.

Gegevens


Perrine Ledan

Perrine Ledan

Attributies

Cultuur (+ Toezicht VZW La Ferme Rose en Association culturelle et artistique d'Uccle), Internationale solidariteit, Europese aangelegenheden, Toerisme, Burgerinspraak.

Gegevens


Valentine Delwart

Valentine Delwart

Attributies

Financiën, Personeel, Juridische aangelegenheden, Opdrachtencentrale, Jeugd (+ Toezicht VZW Ukkelse Dienst voor de Jeugd), Bijschoolse / Naschoolse activiteiten (+ VZW Bijschoolse Activiteiten van Ukkel), Economie en Handel (+ Toezicht VZW Promotion du commerce et l’économie uccloise).

Gegevens


François Lambert-Limbosch

François Lambert-Limbosch

Attributies

Sociale Actie (+ Toezicht op het OCMW en de VZW Animation-Prévention Socio-culturelle " Le Pas "), Tewerkstelling (+ uitgenodigde expert VZW PWA van Ukkel ), Preventie, Senioren (+ Toezicht VZW Generation+), Nieuwe Technologieën (informatica).

Gegevens


Daniel Hublet

Daniel Hublet

Attributies

Erediensten, Gezin (+ Toezicht VZW Actions pour les Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle), Kinderdagverblijven, Gezondheid, Personen met een handicap.

Gegevens


Stefan Cornelis

Stephan Cornelis

Attributies

Voorzitter van het  OCMW

Gegevens