""

Gemeente-eigendommen en Grondregie

De dienst Gemeente-eigendommen en Grondregie beheert het onroerend vermogen van de gemeente Ukkel, zowel wat de aankoop als de verkoop en de verhuur (inclusief het verhuren van woningen en handelsruimten) betreft. Hij stelt de huurovereenkomsten op van de installaties van bepaalde sportclubs en culturele en sociale gebouwen, zoals «Royal Uccle Sport» en «Royal Wellington T.H.C.», het Institut Médico-Pédagogique «Les Cailloux», ...

De dienst staat ook in voor het onderhoud en de renovatie van al deze gebouwen. Hij kan eveneens zelf nieuwe bouwprojecten opstarten, zoals de bouwwerken in de Pierre de Puysselaerstraat. De dienst heeft verschillende dossiers ten laste genomen, zoals de aankoop van het Verrewinkelbos en de renovatie en de toekenning van een domeinconcessieovereenkomst van het paviljoen Lodewijk XV. De Nekkersgatmolen is grondig gerestaureerd met de instemming van de Commissie Monumenten en Landschappen.

Kandidaten gezocht voor de uitbating van het restaurant "Paviljoen Lodewijk XV" in de Wolvendaellaan 44

De dienst volgt ook de aankopen op die nodig zijn voor de inrichting van de weg, via onderhandse verkopen of door middel van onteigeningen. De percelen voor moestuintjes op de gemeentelijke terreinen - Avijlplateau, Linkebeekstraat, tussen de Stallestraat en de Pierre de Puysselaerstraat, Neerstallesteenweg - worden verhuurd via een overeenkomst die de voorwaarden bevat voor de bezetting en het beheer ervan. De vraag tot inschrijving op de wachtlijst moet per e-mail gericht worden aan  nadamy@ukkel.brussels.

Parkeerplaatsen te huur

De gemeente verhuurt jaarlijks parkeerplaatsen in de Poldersstraat, Fort-Jaco, Berg van Sint-Job en op het Horzelplein.

Voor meer info:  02/605.13.85 (kantooruren) ou  nadamy@ukkel.brussels
Om u in te schrijven op de wachtlijst voor een parkeerplaats:  nadamy@ukkel.brussels

Kandidaten gezocht voor de uitbating van het restaurant "Paviljoen Lodewijk XV" in de Wolvendaellaan 44

De gemeente Ukkel wil een domeinconcessieovereenkomst afsluiten met betrekking tot het gebouw in het Wolvendaelpark, "Paviljoen Lodewijk XV" genaamd, om er een kwalitatieve horecazaak in te richten die het historisch en esthetisch karakter van het beschermd gebouw zal opwaarderen.

De installaties omvatten voornamelijk het "Paviljoen Lodewijk XV", met een zaaloppervlakte van +/- 70 m², de bijgebouwen ervan en het terras grenzend aan het Paviljoen Lodewijk XV, met een oppervlakte van ongeveer 450 m².

De domeinconcessie wordt verleend voor een termijn van negen jaar. Indien de concessiehouder tijdens de overeenkomst en op zijn kosten overgaat tot behoorlijk toegestane binneninrichtingen, kan de gemeenteraad hem een verlenging van de duur van de concessie toestaan, voor zover deze werken afgerond zijn voor het verstrijken van de termijn van negen jaar van de concessie, en dit om de aflossing van de investeringen die de uitbater gemaakt heeft toe te staan (met een concessie van in totaal hoogstens 18 jaar).

Alle kosten voor de installatie, de inrichting en de benodigdheden van het goed, alsook alle kosten en lasten die samenhangen met de concessie, worden volledig gedragen door de concessiehouder.

Criteria die de gemeente in aanmerking neemt:

 • De kandidaat-concessiehouder verbindt zich ertoe inlichtingen in te winnen bij de leveranciers van lokaal fruit en lokale groenten;
 • De kandidaat-concessiehouder verbindt zich ertoe maatregelen te treffen om de voedselverspilling te beperken;
 • De kandidaat-concessiehouder verbindt zich ertoe maatregelen te treffen om het waterverbruik te beperken;
 • De kandidaat-concessiehouder verbindt zich ertoe maatregelen te treffen om energie te besparen;
 • De kandidaat-concessiehouder verbindt zich ertoe ecologische en/of koolstofarme materialen of producten te gebruiken in het kader van zijn activiteit (meer bepaald voor de schoonmaakmiddelen);
 • Minstens 30 % van de gebruikte producten (drank en voeding) draagt een biolabel of is afkomstig van geïntegreerde landbouw;
 • De aankopen gebeuren zo veel mogelijk in bulk;
 • Wegwerpplastic voor eenmalig gebruik is ten strengste verboden;
 • Klanten de mogelijkheid bieden om met hun eigen verpakking te komen en de niet-opgegeten voeding op het einde van een maaltijd mee te nemen;
 • Minstens 30 % van het aangeboden fruit en de aangeboden groenten is seizoensgebonden en vers;
 • De uitheemse producten zijn afkomstig van fair trade;
 • Ingrediënten die natriumzout bevatten (E621, E622, E623, E624, E625) worden uitgesloten;
 • Palmolie en waterstofhoudende olie worden gebannen uit de gebruikte producten;
 • De aanwezigheid van een kwalitatief veganistisch aanbod.

De retributie bedraagt minstens € 1.000 per maand voor het eerste jaar, minstens € 1.500 per maand voor het tweede jaar en minstens € 2.000 per maand vanaf het derde jaar.

De geïnteresseerde kandidaten moeten ernstige financiële garanties voorleggen om de goede uitvoering van dit project te verzekeren.

De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk op 30 maart 2023 opgestuurd worden naar het Administratief Centrum van Ukkel, dienst Gemeente-eigendommen,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel, en moeten minstens de volgende documenten bevatten:

 • Een schriftelijke voorstelling van het geplande project;
 • De volledige identiteit van de kandidaat;
 • Een verklaring van de bank die de financiële zekerheid van de kandidaat aantoont.

Bij gebrek aan een volledig dossier binnen de toegestane termijn zal de kandidatuur niet geanalyseerd worden. Bij gebrek aan kandidaten of bij afwezigheid van de keuze van een kandidaat kan de gemeente Ukkel op elk moment afzien van de sluiting van de overeenkomst.

Voor bezoeken aan het goed en/of bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de dienst Gemeente-eigendommen, per mail naar  sleclerc@ukkel.brussels.

Gemeente-eigendommen en Grondregie

Adres
Stallestraat 77
Geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Telefoon
Technische dienst:
02/605.13.70
Administratieve dienst:
02/605.13.80

E-mail
secretariaat.biermann@ukkel.brussels